Tokary Golf Tokary Golf

Pole Otwarte do Gry - Zapraszamy

piątek, 21 września 2018
Pogoda na golfa
Przodkowo
Przodkowo - Pogoda na golfa

mapa_polaGolfGuestHouse.pl
myp2p.eu telewizja internetowa

ZASADY OGÓLNE

Członkowstwo w TGC jest umową cywilnoprawną zawartą pomiędzy Klubem a osobami fizycznymi lub prawnymi - w formie złożenia przez osobę fizyczną lub prawną , podpisanego wniosku o przyjęcie do Klubu oraz uiszczeniu opłaty członkowskiej.
Członkowstwo w TGC uprawnia do korzystania z usług Klubu w zakresie określonym przez statut i regulamin wewnętrzny Klubu.

Członek TGC zobowizany jest do:

  • Postpowania zgodnie ze Statutem TGC
  • Przestrzegania na polu reguł (wg. The Royal and Ancient Golf Club of St.Andrews) i zasad etykiety golfa
  • Dokonywania opłat rocznych w ustalonym terminie.