Tokary Golf Tokary Golf

Dnia 19.02 dołki 1-9 otwarte do gry!!!

wtorek, 19 lutego 2019
Pogoda na golfa
Przodkowo
Przodkowo - Pogoda na golfa

mapa_pola


Czwartkowy turniej Tokary Golf 2018

Czwartkowy turniej  „Tokary Golf 2018

1. Uprawnieni do gry w turnieju

 1. Wszyscy Członkowie Polskich Klubów Golfowych posiadający oficjalny, aktualny handicap PZG oraz z klubów zagranicznych  z potwierdzonym handicapem.
 2. Ustala się maksymalny handicap pola 54,0.
 3. Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia któregokolwiek zgłoszenia bez podania przyczyny.

2. Turniej

Regulamin:
W turnieju obowiązują reguły R&A St.Andrews LTD.

Format gry:

Czwartkowy Turniej „Tokary Golf 2018” rozgrywany na 18-to dołkowym polu golfowym
w Tokarach.  

Do klasyfikacji liczone jest 5 najlepszych wyników.

Turniej rozgrywany będzie w kategorii  Stableford Netto

1)      Kategoria HCP 0 – 12,0 Stableford Netto,

2)      Kategoria HCP  12,1 – 24,0 Stableford Netto,

3)      Kategoria HCP 24,1 - 36,0 Stableford Netto,

4)      Kategoria 36,1 - 54,0 - Stableford Netto,

 

Każdy zawodnik startujący w swojej grupie handicapowej, pozostaje w niej do zakończenia turnieju, chyba że zgłosi komitetowi turnieju chęć zmiany grupy
(w ciągu 7 dni od zmiany handicapu).

W turnieju obowiązuje limit uderzeń wynoszący Par plus 5.

Start Tee: Mężczyźni - żółte , Kobiety i Juniorzy do 12 lat - czerwone.

Remisy: O zwycięstwie w danej kategorii zdecyduje lepszy wynik z drugiego dnia finału na ostatnich 9, ostatnich 6 i ostatnich 3 dołkach.

 

3. Nagrody

Dla zdobywców I miejsca  w kategorii:

1)      Kategoria HCP 0 – 12,0 Stableford Netto,

2)      Kategoria HCP  12,1 – 24,0 Stableford Netto,

3)      Kategoria HCP 24,1 - 36,0 Stableford Netto,

4)      Kategoria 36,1-54,0 - Stableford Netto,

 

Nagrody nie dublują się.

5.  Zawieszenie Gry

1. Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (uwaga do Reg. 6-8b)

Komitet Turnieju w potencjalnie niebezpiecznych warunkach może ogłosić przerwanie gry  w następujący sposób:

a) Natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny:

Jeżeli zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę i postąpić zgodnie z Reg. 6-8.c. Jeżeli zawodnik nie przerwie gry natychmiast, zostanie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33-7.

b) Przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny:

Jeżeli zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, mogą przerwać grę natychmiast lub kontynuować ją, pod warunkiem, ze zrobią to bez opóźniania. Jeżeli zdecydują się na kontynuowanie gry danego dołka, mogą ją przerwać w dowolnym momencie przed zakończeniem dołka, zgodnie z Reg.6-8.c. W każdym przypadku gra musi być przerwana po zakończeniu danego dołka. 

c) Wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny:

Zawodnicy zobowiązani są do wznowienia gry, gdy Komitet Turnieju ogłosi jej wznowienie.

2.  W przypadku braku możliwości rozegrania jednej z rund finałowych z powodu złych warunków atmosferycznych, komitet wyłoni zwycięzcę po 1 rundzie finałowej.

 6.  Złe zachowanie

Wszelkie niesportowe zachowanie jak używanie wulgarnych słów, rzucanie kijami, piłeczką, ostentacyjne okazywanie swojego niezadowolenia będzie karane w następujący sposób:

 • pierwsze przewinienie  – dwa uderzenia karne
 •  drugie przewinienie – dyskwalifikacja.  

7.  Opóźnianie gry. Wolne tempo gry

Karą za opóźnianie gry jest:

 • Pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne. 
 • Drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne. 
 • Trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja.  

Kara dotyczy tylko danego dnia w którym odbywa się turniej 

8.  Opłaty turniejowe
Wpisowe:

- 150 zł Gość

- 90zł Gość Junior

- 25 zł Członkowie Klubu Tokary Golf Club, Vistal Golf Club i Juniorzy Tokary Golf Club i Vistal Golf Club

Płatne gotówką przed rozpoczęciem turnieju w Recepcji Klubu TGC.

9.  Terminy rozgrywania turniejów

Turniej odbywa się na 18 dołkach. Start  w godzinach od 09:00 do 15.00 w indywidualnie dobieranych grupach. W przypadku dużej ilości chętnych, organizator zastrzega sobie inną formę startu.

Terminy turnieju :

3, 10,17,24  maja
7,14,21,28 czerwca
5,12,19,26 lipca
2,9,16,23,30  sierpnia

6,13,20,27 września

10.  Komitet turniejowy

1)      Przedstawiciel Zarządu Tokary Golf Club

2)      Prezes Vistal Golf Club

3)      Sędzia zawodów – Paweł Kulczykowski

11.  Organizator turnieju

- Tokary Golf Club 

- Vistal Golf Club

13.  Postanowienia końcowe

 1.  Lista startowa w bufecie klubu, osobą odpowiedzialną za listę jest pracownik recepcji TGC i tylko on może dokonywać zmian.
 2. Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot.
 3. Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w każdym momencie jeżeli zajdzie uzasadniona potrzeba.