Tokary Golf Tokary Golf

 Pole otwarte do gry.

środa, 27 marca 2019
Pogoda na golfa
Przodkowo
Przodkowo - Pogoda na golfa

mapa_pola


I Zimowa Liga Petanque

Regulamin Zimowej Ligi Petanque

 

 

 

W celu przedłużenia okresu startowego oraz udoskonalenia procesu szkolenia Zarząd PFP powołuje do życia ZLP.

 

§ 1 Organizacja rozgrywek

1. Zimowa Liga Petanque rozgrywana jest w dwóch etapach:

  • etap pierwszy – rozgrywki regionalne, prowadzone cyklicznie, w oparciu o przygotowany kalendarz, zawierające w nazwie nazwę regionu; 
  • etap drugi – Turniej Finałowy ZLP;

2. Rozgrywkami w regionie zarządza Biuro Ligi  składające się z trzech osób.  Do jego obowiązków

    należy:

  • rejestracja zawodników;
  • ustalenie kalendarza spotkań;
  • notowanie wyników;
  • zarządzanie pracą sędziego;

3. Finałem Ogólnopolskim ZLP zarządza Zarząd PFP, w porozumieniu z klubem organizatorem.

4. Rozgrywki ZLP 2015/2016 rozpoczynają się  1 grudnia 2015, a kończą do 25  lutego 2015. 

 

§ 2 Zespoły ligowe

1. W rozgrywkach ZLP uczestniczą zespoły ligowe zgłoszone przez kluby zrzeszone w PFP.

2. Zespół Ligowy musi składać się z minimum 6 zawodników, w tym jednej osoby odmiennej płci.

3. W ZLP nie ma limitu zawodników, którzy mogą reprezentować zespoły. 

4. Przed władzami Zimowej Ligi Petanque oraz PFP zespół reprezentowany jest przez Kapitana 

    Zespołu. W uzasadnionych przypadkach Kapitan Zespołu może zostać zmieniony w trakcie 

    rozgrywek.

5. Osobę Kapitana Zespołu zgłasza klub zgłaszający zespół do rozgrywek, zmiana Kapitana odbywa się

    również przy udziale klubu zgłaszającego.    

 

§ 3 Zawodnicy

1. Zawodnikiem zespołu ligowego może być każda osoba zgłoszona przez kapitana, która złożyła   

    pisemne oświadczenie o chęci uczestnictwa.

    W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie powinno być podpisane prze opiekunów

    prawnych.

2. Zawodnik w trakcie rozgrywek może reprezentować tylko jeden zespół ligowy. 

 

§ 4 Sprzęt

1. W rozgrywkach ZLP wiodącym sprzętem są kule silikonowe, o wadze zbliżonej do wagi kul

     metalowych, jednak w przypadku gdy będzie on niedostępny zespoły mogą skorzystać z kul

     skórzanych (softy)  lub metalowych, gdy aura na to pozwoli.

2. Odstępstwo od kul silikonowych proponuje gospodarz spotkania, który musi w tej sprawie uzyskać

     akceptację gości przed ich przyjazdem na spotkanie.

3. W przypadku gry kulami silikonowymi, przed spotkaniem odbędzie sie losowanie koloru kul,

    którymi zagra gospodarz.    

 

§ 5  Spotkanie Zimowej Ligi Petanque

1. Spotkania  w ramach ZLP rozgrywane są zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie Rozgrywek

    PFP, w dziale II,w  punkcie 6.2:                                       

          1          Spotkania w rozgrywkach, pomiędzy reprezentacjami klubów, rozgrywane są w następujących konkurencjach:

a)      jedna dowolna trójka przeciwko jednej dowolnej trójce (triplety);

b)      jedna trójka mieszana przeciwko jednej trójce mieszanej (triplety);

c)       dwie dowolne pary przeciwko dwóm dowolnym parom (dublety);

d)      jedna para mikstowa przeciwko jednej parze mikstowej (dublety).

          2          Spotkanie reprezentacji klubowych odbywa się w dwóch rundach, w dowolnej kolejności.

  • dwa mecze drużyn trzyosobowych;
  • trzy mecze drużyn dwuosobowych;

                  Za każdy wygrany mecz reprezentacja klubowa otrzymuje 1 punkt.

          3          Reprezentacja wygrywająca spotkanie klubowe  otrzymuje 1 punkt meczowy.

          4          Reprezentacja wygrywająca spotkanie klubowe walkowerem otrzymuje 1  punkt meczowy,  

o którym mowa w ust. 4 oraz 5 punktów, o których mowa w ust. 3. Reprezentacja przegrywająca walkowerem punktów nie otrzymuje.

 

oraz w punkcie 6.3.

1  Ustawienie zawodników do poszczególnych meczów zgłasza kapitan reprezentacji Kierownikowi  Zawodów  

    bezpośrednio przed rozpoczęciem spotkania (w protokole ze spotkania reprezentacji klubowych).

             Po rozpoczęciu pierwszego meczu zmiany w zgłoszonych ustawieniach są niedozwolone.

 

2. Niezwłocznie po zakończeniu spotkania kapitanowie przekazują do Biura Ligi skan podpisanego  

     przez obu  Kapitanów Zespołów protokołu ze spotkania, zawierającego:

            a/ wyniki meczów;

            b/ wynik spotkania;

            c/ uwagi dotyczące przebiegu spotkania;

            d/ informacje o problemach związanych z przebiegiem spotkania (organizacja, regulaminy, 

                 problemy sędziowskie);  

3. Spotkania ligowe odbywają się bez udziału sędziego. W przypadku spraw spornych kapitanowie

    zespołów kontaktują się z sędzią dyżurującym pod telefonem. 

4. Wyniki spotkań publikowane będą na profilu PFP na portalu społecznościowym facebook.com

 

§ 6  Turniej Finałowy

1.  Turniej finałowy ZLP odbędzie się w dniach 5 i 6 marca 2016 r.

2. W turnieju finałowym uczestniczyć będą zwycięzcy lig regionalnych.

3. Zarząd PFP może podjąć decyzję o rozszerzeniu turnieju finałowego o drużyny z 2 lub 3 miejsc.