Tokary Golf Tokary Golf

 Pole otwarte do gry.

środa, 20 marca 2019
Pogoda na golfa
Przodkowo
Przodkowo - Pogoda na golfa

mapa_pola


Mistrzostwa Klubu 2016

OTWARTE MISTRZOSTWA KLUBU

TOKARY GOLF CLUB

3-4. 09.2016

1 Uprawnieni do gry w turnieju

  1. Wszyscy Członkowie Polskich Klubów Golfowych posiadający oficjalny, aktualny handicap PZG oraz z klubów zagranicznych  z potwierdzonym handicapem.
  2. Ustala się maksymalny handicap gry 36,0.
  3. Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia któregokolwiek zgłoszenia bez podania przyczyny.

I Dzień Mistrzostw 3.09 sobota: Start od 9:00 z tee I i tee X

II Dzień Mistrzostw 04.09. start 10:00 – shot gun

 

Puchary

I Miejsce Stableford Netto HCP 0- 36

I Miejsce Strokeplay Brutto HCP 0-36

I Miejsce Stableford Netto Kobiet

I Miejsce Strokeplay Brutto Kobiet

I Miejsce Stableford Netto Juniorów (do lat 23)

I Miejsce Strokeplay Brutto Juniorów (do lat 23)

Nagrody

II Miejsce Stableford Netto

III Miejsce Stableford Netto

II Miejsce Strokeplay Brutto

II Miejsce Kobiet Brutto

II Miejsce Kobiet Netto

II Miejsce Junior Netto

II Miejsce Junior Brutto

I miejsce Brutto wśród Gości

I miejsce Stableford Netto wśród Gości

II Miejsce Stableford Netto wsród gości 

Nearest To The Pin- wszyscy gracze dołek nr 12

Longest Drive Pań dołek nr 7

Longest Drive Panów dołek nr 9

Mistrzem Klubu w danej kategorii może zostać Członek Klubu TGC, który wnosi wszystkie opłaty na dany rok i uzyskał z tego tytułu prawo do bezpłatnej gry, a TGC prowadzi mu HCP. Tytuł ten może zdobyć również honorowy członek Naszego Klubu lub osoba, która została zwolniona z opłat na dany rok, a zachowała wszystkie przywileje Członka Klubu j.w. Pozostali uczestnicy turnieju grają w kategorii open:

Kategorie Brutto i Stableford są rozdzielne. Zawodnik zdobywający nagrody w kategorii Brutto nie może równocześnie otrzymać nagrody za kategorie Stableford. W takich przypadkach nagroda automatycznie przechodzi na następną osobę w kategorii Stableford.

 3  Korzystanie z melex’ów 

Korzystanie z melex'ów w czasie zawodów jest dopuszczalne w wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych złym stanem zdrowia. W przypadku zgłoszenia protestu wymagane będzie zaświadczenie lekarskie- brak zaświadczenia to kara dyskwalifikacji.

4  Etykieta

Każdy zawodnik rażąco naruszający etykietę gry przez np. rzucanie kijami, używanie wulgarnych wyrażeń itp., może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjął Sędzia Główny Turnieju na podstawie własnej oceny sytuacji (Reg. 33-7). W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi zawodnik, który go zatrudnia.

 5 Sprzęt elektroniczny

 Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń do pomiaru odległości pod warunkiem, że nie można nimi mierzyć innych wartości, takich jak: różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru. Jeżeli podczas regulaminowej rundy gracz użyje urządzenia, które posiada możliwość pomiaru innych parametrów mogących mieć wpływ na jego grę narusza Regułę 14-3, za co karą jest dyskwalifikacja, bez względu na to czy ta dodatkowa funkcja urządzenia została użyta, czy też nie.

6  Komitet Organizacyjny 

Zarząd Tokary Golf Club 

7 Postanowienia końcowe

  1. Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot.
  2. Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w każdym momencie jeżeli zajdzie uzasadniona potrzeba.