Tokary Golf Tokary Golf

Dnia 19.02 dołki 1-9 otwarte do gry!!!

wtorek, 19 lutego 2019
Pogoda na golfa
Przodkowo
Przodkowo - Pogoda na golfa

mapa_pola


Mistrzostwa Klubu 2018

Mistrzostwa Klubu 2018

OTWARTE MISTRZOSTWA KLUBU

TOKARY GOLF CLUB 2018

1 -2 IX 2018

1 Uprawnieni do gry w turnieju i klasyfikacja

  1. Wszyscy Członkowie Polskich Klubów Golfowych posiadający oficjalny, aktualny handicap PZG oraz z klubów zagranicznych  z potwierdzonym handicapem.
  2. Ustala się maksymalny handicap gry 36,0.
  3. Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia któregokolwiek zgłoszenia bez podania przyczyny.

Mistrzem Klubu w danej kategorii może zostać Członek Klubu TGC, który wnosi wszystkie opłaty na dany rok i uzyskał z tego tytułu prawo do bezpłatnej gry, a TGC prowadzi mu HCP. Tytuł ten może zdobyć również honorowy członek Naszego Klubu lub osoba, która została zwolniona z opłat na dany rok, a zachowała wszystkie przywileje Członka Klubu j.w. Pozostali uczestnicy turnieju grają w kategorii open:

Kategorie Strokeplay Brutto i Stableford Netto są rozdzielne. Zawodnik zdobywający nagrody w kategorii Strokeplay Brutto nie może równocześnie otrzymać nagrody za kategorie Stableford Netto. W takich przypadkach nagroda automatycznie przechodzi na następną osobę w kategorii Stableford Netto. Nagrody główne nie dublują się.

W przypadku większej ilości chętnych do gry, w I dniu odbędą się dwa starty. Do II dnia finału dopuszczonych zostanie 76 graczy- 76 najlepszych wyników Strokeplay brutto po I dniu turnieju- start shot gun.

W I dniu zawodnicy startują we flightach wg HCP, w II dniu wg zajmowanych miejsc strokeplay brutto po I dniu.

KLASYFIKACJA:

MISTRZ BRUTTO

I VICE MISTRZ BRUTTO

II VICE MISTRZ BRUTTO

 

MISTRZ NETTO

I VICE MISTRZ NETTO

II VICE MISTRZ NETTO

 

MISTRZYNI BRUTTO

MISTRZYNI NETTO

 

MISTRZ BRUTTO w kategorii SENIOR POW. 75 r.ż

MISTRZ NETTO w kategorii SENIOR POW. 75 r.ż

 

MISTRZ BRUTTO w kategorii JUNIOR

MISTRZ NETTO w kategorii JUNIOR

 

 

I MIEJSCE BRUTTO W KATEGORII OPEN

I MIEJSCE NETTO W KATEGORII OPEN

II MIEJSCE NETTO W KATEGORII OPEN

III MIEJSCE NETTO W KATEGORII OPEN

 

 

2  Korzystanie z melex’ów 

Korzystanie z melex'ów w czasie zawodów jest dopuszczalne w wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych złym stanem zdrowia. W przypadku zgłoszenia protestu wymagane będzie zaświadczenie lekarskie- brak zaświadczenia to kara dyskwalifikacji.

3  Etykieta

Każdy zawodnik rażąco naruszający etykietę gry przez np. rzucanie kijami, używanie wulgarnych wyrażeń itp., może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjął Sędzia Główny Turnieju na podstawie własnej oceny sytuacji (Reg. 33-7). W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi zawodnik, który go zatrudnia.

 4 Sprzęt elektroniczny

 Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń do pomiaru odległości pod warunkiem, że nie można nimi mierzyć innych wartości, takich jak: różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru. Jeżeli podczas regulaminowej rundy gracz użyje urządzenia, które posiada możliwość pomiaru innych parametrów mogących mieć wpływ na jego grę narusza Regułę 14-3, za co karą jest dyskwalifikacja, bez względu na to czy ta dodatkowa funkcja urządzenia została użyta, czy też nie.

5  Komitet Organizacyjny 

Zarząd Tokary Golf Club 

6 Postanowienia końcowe

  1. Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot.
  2. Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w każdym momencie jeżeli zajdzie uzasadniona potrzeba.