Tokary Golf Tokary Golf

Pole zamknięte do odwołania!

środa, 17 stycznia 2018
Pogoda na golfa
Przodkowo
Przodkowo - Pogoda na golfa

mapa_polaGolfGuestHouse.pl
myp2p.eu telewizja internetowa

Opłaty Sezon 2018WARUNKI UCZESTNICTWA


I. CZŁONKOSTWO ZWYCZAJNE
 to forma przynależności do Klubu na czas nieokreślony, polegający na dokonaniu opłaty jednorazowej (wpisowego) oraz opłaty rocznej (eksploatacyjnej).


Opłata jednorazowa 
(wpisowe)

 

Członkostwo dożywotnie
PLN
Osoby dorosłe
Adults
1.500,-
Juniorskie* (do 12r.ż.)
Junior* (up to 12)
-
Młodzieżowe (od 13 do 20 r.ż.) Youth (from 13 up to 20)   600,-
Studenci* Students* 1.000,-
Małżeństwo
Wife and Husband
2.000,-
Rodzinne 1+1 (do 20 r.ż.) Family 1+1 (up to 20) 2.000,-
Rodzinne 2+1 (do 20 r.ż.)
Family 2+1 (up to 20)
2.500,-
Rodzinne 2+2 (do 20 r.ż.)
Family 2+2 (up to 20)
3.000,-
Seniorzy pow .65 r.ż. Senior up 65 years old 1000,- 
Seniorzy pow. 70 r.ż. Senior up 70 years old  700,-
Seniorzy pow. 75 r.ż. Senior up 75 years old  500,-
Firma (za 1 osobę) Company (for each person) 1.500,-
Dyplomatyczne (pow. 100km) Diplomat (over 100 km) 1.500,-


Opłata roczna 2018
(eksploatacyjna) 

  

Członkostwo dożywotnie
do 31.01.2018* od 1.02.2018
Osoby dorosłe
Adults
2.900,- 3.000,-
Juniorskie (do 12 r.ż.) Junior (up to 12)   550,-   570,-
Młodzieżowe (od 13 do 20 r.ż.)
Youth (from 13 up to 20)
 1.100,- 1.150,-
Studenci* Students* 1.550,- 1.600,-
Małżeństwo
Wife and Husband
4.750,- 4.900,-
Rodzinne 1+1(do 20 lat) Family 1+1 (up to 20) 3.300,- 3.400,-
Rodzinne 2+1 (do 20 lat)
Family 2+1 (up to 20)
5.250,- 5.400,-
Rodzinne 2+2 (do 20 lat)
Family 2+2 (up to 20)
5.700,- 5.900,-
Seniorzy pow. 65 r. ż.
Senior up 65 years old
1.700,- 1.750,-
Seniorzy pow. 70 r. ż. Senior up 70 years old 1.250,- 1.300,-
Seniorzy pow. 75 r. ż. Senior up 75 years old    850,-
  900,-
Firma (za 1 osobę) Company (for each person) 2.900,- 3.000,-
Dyplomatyczne (pow.100km) Diplomat (over 100 km) 1.700,- 1.750,-
Bierne Członkostwo Passive Membership   250,-    250,-
Drugie Członkostwo w Klubie* Secend Membership -
50% opłaty ekspolatacyjnej
Członkostwo roczne Year's Membership    350,-    350,-

            * Student za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej.

            * W członkowską opłatę juniorską wliczone są zajęcia dla dzieci, które odbywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 10:00 – 12:00,

               od maja do września 2017.

            * Drugie Członkostwo w klubie dotyczy osób, które posiadają Członkostwo Macierzyste, aktywne w innym Klubie, wyłączając Play Golf Club,

            * Wysokość opłat uiszczanych w styczniu i lutym nie dotyczy nowo wstępujących członków.

 

Wszyscy członkowie zwyczajni, posiadający ważną legitymację członkowską (opłacone składki) upoważnieni są między innymi do:

  • nieodpłatnego korzystania z pola golfowego i z innych uzgodnionych obiektów
  • pierwszeństwa w korzystaniu z pola golfowego z zastrzeżeniem jednak, iż nie będzie to prowadziło do zmian dokonanych już wcześniej rezerwacji
  • udziału w organizowanych przez Klub zawodach i innych imprezach sportowych
  • korzystania z pomieszczeń klubowych
  • otrzymania 30% zniżki na zakup żetonów
  • nieodpłatnego doradztwa w zakresie zakupu golfowego sprzętu sportowego


CENNIK 2017
Price List 2017 Pole golfowe 9 dołków/9 hole course , 18 dołków/18 hole course

Opłaty dzienne
Green fee
Dni robocze/ weekdays
Dni wolne/ weekends
9
18
9
18
Goście indywidualni
Visitors
80,-PLN
130,-PLN
100,-PLN
160,-PLN
Juniorzy (do 20 lat)
Juniors up to 20
40,-PLN
 65,-PLN
50,-PLN
 85,-PLN
Goście członków klubu
Member's Guests
70,-PLN
120,-PLN
90,-PLN
150,-PLN
Seniorzy powyżej 65 lat Senior > 65 years old 70,-PLN 120,-PLN 90,-PLN 150,-PLN
Poniedziałek dla Pań
Ladies Monday
60,-PLN
100,-PLN
- -
Super poniedziałek Super Monday -
100,-PLN
-
-
Opłata całodniowa No limit - 190,-PLN - 220,-PLN

 Pozostałe Ceny

Członkowie Klubu TGC:

 

Żeton (32 piłki)                     7 zł

Karnet (10 żetonów)               60 zł

Wypożyczenie kija                    -

Wypożyczenie wózka                 -

 

Goście:

 

Żeton (32 piłki)                      10 zł

Karnet (10 żetonów)                 90 zł

Wypożyczenie kija (pierwszy)      5 zł

Wypożyczenie torby z kijami      40 zł

Wypożyczenie wózka                 10 zł

 

Wypożyczenie wózka elektrycznego w dni powszednie - 25 zł / 1h

                                                    w dni wolne i święta - 30 zł / 1h

                                                    runda turniejowa - 110 zł / 18 dołków

 

 


Karnety na sezon 2017
 
20 gier runda 18 dołkowa
2700 PLN
10 gier runda 18 dołkowa 1400 PLN
30 gier runda 9 dołkowa 1950 PLN
20 gier runda 9 dołkowa 1400 PLN
10 gier runda 9 dołkowa 750 PLN
Dla młodzieży zniżka na karnety 30%

Dzieci do lat 18 i studenci za okazaniem legitymacji żeton 7 zł