Tokary Golf Tokary Golf

 Pole otwarte do gry.

środa, 27 marca 2019
Pogoda na golfa
Przodkowo
Przodkowo - Pogoda na golfa

mapa_pola


Opłaty Sezon 2019WARUNKI UCZESTNICTWA


I. CZŁONKOSTWO ZWYCZAJNE
 to forma przynależności do Klubu na czas nieokreślony, polegający na dokonaniu opłaty jednorazowej (wpisowego) oraz opłaty rocznej (eksploatacyjnej).


Opłata jednorazowa 
(wpisowe)

 

Członkostwo dożywotnie
PLN
Osoby dorosłe
Adults
1.500,-
Juniorskie* (do 12r.ż.)
Junior* (up to 12)
-
Młodzieżowe (od 13 do 20 r.ż.) Youth (from 13 up to 20)   600,-
Studenci* Students* 1.000,-
Małżeństwo
Wife and Husband
2.000,-
Rodzinne 1+1 (do 20 r.ż.) Family 1+1 (up to 20) 2.000,-
Rodzinne 2+1 (do 20 r.ż.)
Family 2+1 (up to 20)
2.500,-
Rodzinne 2+2 (do 20 r.ż.)
Family 2+2 (up to 20)
3.000,-
Seniorzy pow. 70 r.ż. Senior up 70 years old  1000,-
Seniorzy pow. 75 r.ż. Senior up 75 years old  700,-
Dyplomatyczne (pow. 100km) Diplomat (over 100 km) 1.500,-


Opłata roczna 2019
(eksploatacyjna) 

  

Członkostwo dożywotnie
do 31.01.2019
od 1.02.2019
Osoby dorosłe
Adults
3.000,- 3.200,-
Juniorskie (do 12 r.ż.) Junior (up to 12)   570,- 770.-
Młodzieżowe (od 13 do 20 r.ż.)
Youth (from 13 up to 20)
1.150,- 1.350,-
Studenci* Students* 1.600,- 1.800,-
Małżeństwo
Wife and Husband
4.900,- 5.100,-
Rodzinne 1+1(do 20 lat) Family 1+1 (up to 20) 3.400,- 3.600,-
Rodzinne 2+1 (do 20 lat)
Family 2+1 (up to 20)
5.400,- 5.600,-
Rodzinne 2+2 (do 20 lat)
Family 2+2 (up to 20)
5.900,- 6.100,-
Seniorzy pow. 65 r. ż. Senior up 65 years old 2.500,- 2.700,-
Seniorzy pow. 70 r. ż. Senior up 70 years old 1.600,- 1.700.-
Seniorzy pow. 75 r. ż. Senior up 75 years old   1.100,- 1.200.-
Dyplomatyczne (pow.100km) Diplomat (over 100 km) 1.750,- 1.950,-
Bierne Członkostwo Passive Membership 250zł 300zł
Członkostwo Roczne Year's Membership 350zł 400zł

 

            * Student za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej.

            * Wysokość opłat uiszczanych w styczniu nie dotyczy nowo wstępujących członków.

 

Wszyscy członkowie zwyczajni, posiadający ważną legitymację członkowską (opłacone składki) upoważnieni są między innymi do:

 • nieodpłatnego korzystania z pola golfowego i z innych uzgodnionych obiektów
 • pierwszeństwa w korzystaniu z pola golfowego z zastrzeżeniem jednak, iż nie będzie to prowadziło do zmian dokonanych już wcześniej rezerwacji
 • udziału w organizowanych przez Klub zawodach i innych imprezach sportowych
 • korzystania z pomieszczeń klubowych
 • otrzymania 30% zniżki na zakup żetonów
 • nieodpłatnego doradztwa w zakresie zakupu golfowego sprzętu sportowego
II. CZŁONKOSTWO ROCZNE (Year's Membership) - 400zł.  Nie uprawnia do nieodpłatnego korzystania z pola golfowego.

Uprawnia do:

 • pierwszeństwa w korzystaniu z pola golfowego z zastrzeżeniem jednak, iż nie będzie to prowadziło do zmian dokonanych już wcześniej rezerwacji
 • udziału w organizowanych przez Klub zawodach i innych imprezach sportowych
 • korzystania z pomieszczeń klubowych
 • otrzymania 30% zniżki na zakup żetonów
 • nieodpłatnego doradztwa w zakresie zakupu golfowego sprzętu sportowego

CENNIK 2018
Price List 2018


Pole golfowe 9 dołków/9 hole course , 18 dołków/18 hole course

Opłaty dzienne
Green fee
Dni robocze/ weekdays
Dni wolne/ weekends
9
18
9
18
Goście indywidualni
Visitors
90,-PLN
150,-PLN
120,-PLN
190,-PLN
Juniorzy (do 20 lat)
Juniors up to 20
45,-PLN
 75,-PLN
60,-PLN
 95,-PLN
Goście członków klubu
Member's Guests
80,-PLN
140,-PLN
110,-PLN
180,-PLN
Seniorzy powyżej 65 lat Senior > 65 years old 80,-PLN 140,-PLN 110,-PLN 180,-PLN
Poniedziałek dla Pań
Ladies Monday
60,-PLN
100,-PLN
- -
Super poniedziałek Super Monday -
100,-PLN
-
-
Opłata całodniowa No limit - 190,-PLN - 220,-PLN

 Pozostałe Ceny

Członkowie Klubu TGC:

 

Żeton (32 piłki)                     7 zł

Karnet (10 żetonów)               60 zł

Wypożyczenie kija                    -

Wypożyczenie wózka                 -

 

Goście:

 

Żeton (32 piłki)                      10 zł

Karnet (10 żetonów)                 90 zł

Wypożyczenie kija (pierwszy)      5 zł

Wypożyczenie torby z kijami      40 zł

Wypożyczenie wózka                 10 zł

 

Wypożyczenie wózka elektrycznego w dni powszednie - 25 zł / 1h

                                                    w dni wolne i święta - 30 zł / 1h

                                                    runda turniejowa - 110 zł / 18 dołków

 

 


Karnety na sezon 2018
 
BEZ LIMITU 4500 PLN/za osobę
 
20 gier runda 18 dołkowa
2800 PLN
10 gier runda 18 dołkowa 1450 PLN
30 gier runda 9 dołkowa 2250 PLN
20 gier runda 9 dołkowa 1600 PLN
10 gier runda 9 dołkowa 850 PLN
Dla młodzieży zniżka na karnety 30%

Dzieci do lat 18 i studenci za okazaniem legitymacji żeton 7 zł