Tokary Golf Tokary Golf

 Pole otwarte do gry.

środa, 20 marca 2019
Pogoda na golfa
Przodkowo
Przodkowo - Pogoda na golfa

mapa_pola


OTWARTE MISTRZOSTWA KLUBU TOKARY GOLF CLUB

 

5-6. 09.2015

 

1.     Uprawnieni do Gry

 Do Finału dopuszczonych zostanie 56 graczy.

Każdy uczestnik Turnieju powinien posiadać aktualny HCP (nie starszy niż 90 dni) oraz aktualną kartę HCP z kraju z którego pochodzi lub być członkiem TGC. Pozostali zawodnicy, którzy zostaną dopuszczeni do gry przez komitet turnieju  grają z HCP „0”

I Dzień 5.09 sobota: Start od 9:00- CUT na 9-ciu dołkach lub dwie tury: pierwsza tura 8:30 – 13:30, druga tura 14:00 – 19:00, chyba, że ilość zawodników chętnych do gry  do godz. 18:00, 4.09- piątek, nie przekroczy 54 osób, wówczas w sobotę  o godz. 10:00 nastąpi wspólny start  na 18 dołkach- I Dzień Mistrzostw. Decyzja podjęta zostanie w piątek do godziny 20:00.

II Dzień Mistrzostw 06.09. start 10:00

 

2. Nagrody – Klasyfikacja

I, II, III Miejsce Stableford Netto HCP 0- 36

I, II, III Miejsce Strokeplay Brutto HCP 0-36

I Miejsce Stableford Netto Kobiet

I Miejsce Strokeplay Brutto Kobiet

I Miejsce Stableford Netto Juniorów (do lat 23)

I Miejsce Strokeplay Brutto Juniorów (do lat 23)

 

Nearest To The Pin- wszyscy gracze

Longest Drive- wszyscy gracze

Mistrzem Klubu w danej kategorii może zostać Członek Macierzysty Klubu

TGC

Kategoria jest aktywna jeżeli zostanie rozegrana przez minimum 3 graczy w danej kategorii.

Kategorie Brutto i Stableford są rozdzielne. Zawodnik zdobywający nagrody w kategorii Brutto nie może równocześnie otrzymać nagrody za kategorie Stableford. W takich przypadkach nagroda automatycznie przechodzi na następną osobę w kategorii Stableford.

Osoby nie będące członkami Klubu - za wysokie miejsce w poszczególnych kategoriach otrzymają  nagrody dodatkowe.

 

3. Format gry

W Turnieju obowiązują reguły R&A Golf Club of St. Andrews oraz reguły lokalne.

Reguły dodatkowe:

1)                  piłka wbita w fairway i semiraf – drop bez kary nie bliżej dołka (nie dotyczy rafów),

2)                  jeżeli są wątpliwości czy piłka znajduje się w przeszkodzie wodnej, czy została w niej zgubiona, dotyczy:

  • Tee  I i X Czołowa - żółte paliki     
  • Tee  II i XI  Boczna przeszkoda wodna na wprost tee- czerwone  paliki,    
  • czołowa żółte paliki
  • Tee  IX i XVIII Czołowa - żółte paliki

 

gracz może zagrać następną  piłkę tymczasowo zgodnie z odpowiednią opcją zamieszczoną w Regule 26-1 lub inną regułą lokalną.

Jeżeli oryginalna piłka zostanie znaleziona poza przeszkodą wodną gracz musi nią grać.

  Jeżeli oryginalna piłka zostanie znaleziona w przeszkodzie wodnej, gracz może grać oryginalną piłką tak jak leży lub kontynuować grę piłką graną tymczasowo zgodnie z Regułą 26-1 lub inną odpowiednią regułą lokalną.

Jeżeli oryginalna piłka nie zostanie znaleziona lub zidentyfikowana w czasie pięciu minut poszukiwania, gracz musi kontynuować grę piłką graną tymczasowo.

Po obu rundach handicapy zostaną uaktualnione.

Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w każdym momencie jeżeli zajdzie potrzeba.

 4. Korzystanie z melex’ów 

Korzystanie z melex'ów w czasie zawodów jest dopuszczalne w wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych złym stanem zdrowia. W przypadku zgłoszenia protestu wymagane będzie zaświadczenie lekarskie- brak zaświadczenia to kara dyskwalifikacji.

5. Etykieta:

Każdy zawodnik rażąco naruszający etykietę gry przez np. rzucanie kijami, używanie wulgarnych wyrażeń itp., może zostad zdyskwalifikowany po uprzednim ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąd Sędzia Główny Turnieju na podstawie własnej oceny sytuacji (Reg. 33-7). W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi zawodnik, który go zatrudnia.

 

 6. Sprzęt elektroniczny

 Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń do pomiaru odległości pod warunkiem, że nie można nimi mierzyć innych wartości, takich jak: różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru. Jeżeli podczas regulaminowej rundy gracz użyje urządzenia, które posiada możliwość pomiaru innych parametrów mogących mieć wpływ na jego grę narusza Regułę 14-3, za co karą jest dyskwalifikacja, bez względu na to czy ta dodatkowa funkcja urządzenia została użyta, czy też nie.

7. Komitet Organizacyjny:

Zarząd Tokary Golf Club