Tokary Golf Tokary Golf

 Pole otwarte do gry.

środa, 27 marca 2019
Pogoda na golfa
Przodkowo
Przodkowo - Pogoda na golfa

mapa_pola


POMERANIA TEAM’S MATCHPLAY 2015

Komitet Organizacyjny:  przewodniczący -Janusz Karczewski

 

Kontakt i informacje:

 

Wszelkie informacje o turnieju oraz wyniki będą publikowane na stronie : www.golf.com.pl 

 

zakładka GG&CC. Kierownicy drużyn kontaktują się w sprawach Turnieju z Januszem Karczewskim lub 

 

Sekretariatem PGC.

 

Formuła Turnieju –

 

1.W turnieju w 2015 uczestniczy 5 drużyn: Mazury GC, Sand Valley, Sierra, Tokary oraz  GG&CC. Mecze odbywają się w kolejności i w terminach ustalonych przez Komitet i Kapitanów.

 

Odbędzie się 6  spotkań. 5 na polu każdej z wymienionych drużyn, w formule  match play między drużynami, które nie będą tego dnia gospodarzami. W formule  stroke play  dla drużyny gospodarza rundy.

 

Mecz Finałowy w Postołowie dla wszystkich drużyn w formule stroke play. Przed meczem losujemy drużyny, które zagrają miedzy sobą match play na danym polu. W następnych  meczach również losowanie lecz nie będą to te same drużyny co w meczu poprzednim.

 

2.Każda drużyna składać się powinna z minimum 12 osób członków danego Klubu ( gracze mający członkostwo w kilku klubach w trakcie sezonu mogą grać tylko w jednej drużynie).

 

3.Turniej  polega na zdobyciu jak największej ilości punktów.

 

4. Zgłoszenie następuje tuż przed meczem i ma być w  formie listy zawodników uszeregowanych od 1 do 12.

 

Oznacza to, że nr 1-6 grają mecze match play indywidualne , 7 i 8  grają Fourball match play a 9 i 10  oraz 11 i 12 Texas Scramble.  Do każdej pary Mach Play indywidualnej dołączy jeden zawodnik drużyny gospodarzy grając rundę stroke play.

W przypadku pełnej obsady spotkania po 12 zawodników w każdej z 5 drużyn, że będzie 12 zespołów po 3 zawodników i 6 zespołów po 4 zawodników. 18 tee-off  dla spotkań PTM,  Kapitanowie drużyn ustalą z Recepcjami pól golfowych. Niestawienie się drużyny względnie zawodnika  równoznaczne będzie z walkowerem.

 

5.HCP PZG w rozgrywkach:

 

5.1.dla match play indywidualnych w parach od nr 1-4  i Texas Scramble - HCP zawodników nie uwzględnia się. W przypadku gdy w drużynie w rozgrywce w Texas Scramble brakuje jednego zawodnika

 

Zawodnik  może powtórzyć bez kary,  sześciokrotnie swoje dowolnie wybrane uderzenie  w  rozgrywce (rundzie),

 

5.2. dla Fourball match play - uwzględnia się HCP PZG każdego zawodnika osobno. Drużyna po skończonym

 

dołku podaje wynik, w którym uwzględnia się  liczbę uderzeń danego zawodnika i jego HCP na tym dołku

 

5.3. HCP nie będzie uwzględniany w wynikach stroke play. Przy czym sumuje  się 9 najlepszych wyników zarówno w  meczach jak i w meczu finałowym. W przypadku braku wyniku np. 8 i 9 zawodnika Komitet dla jego ustalenia dolicza do wyniku zawodnika nr 7 -  10%. Tak zsumowany wynik ulegnie zaokrągleniu w dół poniżej 0,5 i w górę dla 0,5 i wyżej. Dla ustalenia wyniku 9 dolicza się 10% do ustalonego wyniku nr 8.

 

6. W meczu Mach Play jest do zdobycia 9 punktów. Drużyna , która zdobywa 5 i więcej pkt wygrywa mecz i zdobywa 1 duży punkt. Notowane będą wyniki cząstkowe: czyli  wynik każdej rozgrywki, np.:4/3 lub 1Up co daje 1 mały punkt dla drużyny, której zawodnik wygrał. Wynik Stroke play drużyny gospodarzy będzie się sumował później z wynikiem stroke play tej drużyny w Meczu finałowym.

Liczą się punkty duże: 1 za wygrany mecz lub 0 za przegrany. Małe punkty służą do rozstrzygnięć w przypadku równej ilości punktów dużych oraz do ustalenia w danym sezonie najbardziej efektywnego gracza turnieju. Nie ma dogrywek w przypadku remisów. Z wartościa remis drużyna liczy sobie 0,5 pkt. Brak zawodnika lub pary w ustalonym terminie meczu to oddanie punktu walkowerem.

W rozgrywkach Fourball match play i Texas Scramble drużynę może reprezentować jeden gracz.

 

7. Drużyna, której suma stroke play 9 zawodników z własnego pola i finału osiągnie najmniejszy wynik uzyska 2 duże punkty. Kolejna drużyna otrzyma 1,5 potem 1,0 i 0,5 pkt.

 

Reguły:

 

Poza wymienionymi w niniejszym regulaminie PTM, obowiązują reguły R&A i reguły lokalne.

Graczy obowiązują tabele ( Reg.33-4) i ustalone kolejności dołków dla odliczeń uderzeń HCP wyznaczone dla poszczególnych pól. Mecze odbywają się z żółtych tee dla mężczyzn i czerwonych dla kobiet z wyjątkiem Postołowa gdzie gramy z niebieskich i odpowiednio czerwonych tee. Komitet zaleca dla uniknięcia pomyłek, prowadzenie zapisów ilości uzyskanych uderzeń na kartach danego pola. Proszę też zauważyć, że reguły

obowiązujące w formule Match Play ( Reg. 33-1) różnią się od Strokeplay między innymi  :

1.Nie ma możliwości grania dwoma piłkami do zakończenia dołka. Należy więc uzgodnić stanowiska na miejscu zdarzenia.

2.Kolejność uderzenia tee shota. Jeżeli była nieprawidłowa, przeciwnik może zażądać jego anulowania bez żadnych innych kar.

3.Kary za złamanie reguł. Zwykle jest to przegranie dołka.

4.Możliwość darowanie meczu, dołka lub uderzenia.

5.Kara za podanie przeciwnikowi nieprawidłowego bieżącego wyniku – ilość bieżących ( aktualnie na danym dołku, w trakcie jego rozgrywania ) uderzeń .

Na  Mecz finałowy zapraszamy wszystkich graczy , którzy brali udział w meczach drużyn (minimum jedna runda) oraz zaproszonych przez tych graczy gości ( w miarę wolnych miejsc do liczby 72 graczy podstawowych. Formułę zaproszeń i ceremonię  zakończenia zaproponujemy w trakcie sezonu.

 

Nagrody i Puchary

 

Przewidujemy nagrody : Puchar przechodni dla najlepszej drużyny, Puchary „Karczochy” dla drużyn ( złoty, srebrny, brązowy i dwa zielone za udział ). Dyplom dla najbardziej efektywnego gracza za zdobycie dla drużyny największej liczby małych pkt. Dyplomy dla graczy z najlepszym wynikiem netto liczonym z ¾ HCP w meczu finałowym.

 

Opłaty Turniejowe:

 

Komitet ustalił z Klubami ( Właścicielami pól , recepcjami pól), że Green fee na mecz dla drużyny gości można wykupić w ilości  do 12 graczy i  wyniesie za jednego gracza, niezależnie od dnia meczu:  Mazury – 100,00zł. , - Sand Valley – 100,00zł ; - Sierra- 125,00 zł  - Tokary - 70,00zł  , - Postołowo –125,00zł .

 

Wniesiona będzie w zależności od ilości zgłoszonych zawodników w Recepcji pola przez Kierownika drużyny tuż przed meczem. Wyżywienie, napoje gracze załatwiają we własnym zakresie.

 

Sędzia zawodów :

 

Rozstrzygnięcie spraw regulaminu i spornych musi być ustalone między graczami do zakończenia każdego dołka lub meczu. Można korzystać bez nadmiernego opóźniania meczu dla własnych potrzeb z opinii licencjonowanych sędziów PGA .

 

Wyniki bieżące :

 

Wyniki bieżące prezentowane będą na stronie www.golf.com.pl  zakładka GG&CC, zakładka PMT oraz na platformie www.dropbox.com ( link podamy wkrótce) . Po zakończeniu meczu kierownicy drużyn wypełniają i podpisują Kartę wyników ( formularz  pobiorą ze strony www.dropbox). Oryginały kart niezwłocznie dostarczą Komitetowi, najpóźniej jednak do daty meczu finałowego. Wygrany mecz to jeden duży punkt. W przypadku równej ilości dużych punktów rozstrzyga ilość małych punktów a potem rezultaty meczów, dużych i małych punktów, pomiędzy pretendentami. Ostateczne wyniki ustala Komitet w dniu turnieju zakończenia na podstawie dostarczonych oryginałów kart wyników.

 

Terminy meczów:

 

1. mecze PTM :

 

12.07.2015 Postołowo

 

02.08.2015 Sand Valley

 

09.08.2015 Naterki

 

16.08.2015 Tokary

 

13.09.2015 Sierra

 

2.PTM Mecz finałowy  -  04.10.2015

 

Odpowiedzialność:

 

Każdy z zawodników biorących udział w PTM 2015 startuje na własną odpowiedzialność.

 

Komitet nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z uczestnictwa w PTM.

 

Członkowie PZG opłacający składki są ubezpieczeni w ramach członkostwa PZG.

 

Pozostali gracze powinni zadbać o ubezpieczenie się we własnym zakresie.

 

Janusz Karczewski   +48 606 412 106    15.05.2015