Tokary Golf Tokary Golf

Dnia 19.02 dołki 1-9 otwarte do gry!!!

wtorek, 19 lutego 2019
Pogoda na golfa
Przodkowo
Przodkowo - Pogoda na golfa

mapa_pola


Puchar Curver/KETER 2017/2018

Regulamin2017/2018

Turniej o Puchar Dyrektora Zarządzającego Curver Poland Sp. z o. o. /

KETER POLSKA

1           Uprawnieni do gry

1.  zawodnicy z aktualną kartą HCP PZG na dzień rejestracji do turnieju,

2. zawodnicy posiadający aktualną kartę HCP wydaną przez inne niż PZG narodowe związki/federacje golfa, pod warunkiem posiadania aktualnego, oficjalnego potwierdzenia HCP,

3. pozostali gracze posiadający aktualną Zieloną Kartę ale nie posiadający  karty Handicapowej –mogą być klasyfikowani w turniejach wyłącznie w kategoriach brutto. Startują z handicapem równym 0.

4. Maksymalny dopuszczalnym Hcp gry 36,0.

5. Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia któregokolwiek zgłoszenia bez podania przyczyny.

 6. Dzieci i młodzież do lat 16 mają prawo do gry w turnieju wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna. Flighty łączone – dorośli i dzieci, wyjątek stanowią dzieci z hcp 15,0 – 0, które za zgodą rodziców mogą grać samodzielnie.

 Osoby, które zgłosiły swój udział w turnieju a nie mogą w nim uczestniczyć zobowiązane są do zgłoszenia swojej  nieobecności 24 godziny przed rozpoczęciem turnieju, w innym wypadku nałożona zostanie na  gracza opłata zgodna z ceną opłaty turniejowej obowiązującą w danym dniu, chyba że inny gracz zgłosi swój udział w jego miejsce. Osoby, nie regulujące zobowiązań za nieodwołanie udziału nie będą miały prawa gry w turnieju, do momentu całkowitego uregulowania zaległości.


2          Turniej

Reguły:
W turnieju obowiązują reguły R&A St.Andrews LTD oraz Reguły Lokalne zatwierdzone przez Komitet Turnieju.

  

Format gry: 

Dla kategorii Stableford netto obowiązuje limit uderzeń Par plus 5.

Start Tee: Mężczyźni - żółte , Kobiety i Juniorzy do 12 lat - czerwone.

 

Rozstrzyganie Remisu:

W razie remisu o I, II lub III miejscu Stableford Netto zadecyduje niższy HCP gry gracza. W razie braku rozstrzygnięcia, zadecyduje metoda countback, czyli lepszy wynik na 10-18 dołku, 13-18 dołku, 16-18 dołku lub na ostatnim dołku.

W razie remisu w kategorii Strokeplay brutto, o zwycięstwie zadecyduje dogrywka „sudden death”.

 

Start:

Starty z tee I i X od 9:30. Lista startowa dostępna do godziny 20:00 w przeddzień turnieju na stronie www.tokarygolf.pl

3          Nagrody

 

1. Dla zdobywców w kategorii Stableford Netto:
I miejsce – Zestaw Mebli Ogrodowych
II miejsce – Zestaw Mebli Ogrodowych

III miejsce  – Zestaw Mebli Ogrodowych

 

2. W kategorii Strokeplay Brutto:
I miejsce - Zestaw Mebli Ogrodowych

 

3. Kategoria Pań Stableford Netto:
I miejsce – Zestaw Mebli Ogrodowych

 

Kategoria jest aktywna przy udziale co najmniej 3 zawodniczek, w przypadku mniejszej ilości startujących w tej kategorii nagroda przechodzi jako czwarte lub kolejne miejsce Stableford Netto

 

4. Kategoria Juniorzy do 18 roku życia:

I miejsce Stableford  Netto -  Zestaw Mebli Ogrodowych

 

Kategoria jest aktywna przy udziale co najmniej 3 zawodników, w przypadku mniejszej ilości startujących w tej kategorii nagroda przechodzi jako czwarte lub kolejne miejsce Stableford Netto

 

5. Nagrody dodatkowe (dublują się )

 

Longest Drive dołek nr 17  

Nearest to The Pin dołek nr 12  

 

6. Nagrody główne nie dublują się.

 

4. Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznych warunków.

Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznych warunków

1. Kiedy Komitet zawiesi grę z powodu niebezpiecznych warunków, jeżeli zawodnicy znajdują się pomiędzy dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę. Jeżeli zawodnik nie przerwie gry natychmiast, zostanie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33-7.

 • Jeden długi, ciągły sygnał syreny – natychmiastowe przerwanie gry
 • Trzy następujące po sobie sygnały syreny, powtórzone – przerwanie gry
 • Dwa krótkie sygnały syreny, powtórzone – wznowienie gry

Złe zachowanie

Wszelkie niesportowe zachowanie jak używanie wulgarnych słów, rzucanie kijami, piłeczką, ostentacyjne okazywanie swojego niezadowolenia będzie karane w następujący sposób:

 • pierwsze przewinienie  – dwa uderzenia karne
 • drugie przewinienie – dyskwalifikacja. 

Opóźnianie gry. Wolne tempo gry

Karą za opóźnianie gry jest:

 • Pierwsze wykroczenie - jedno uderzenie karne.
 • Drugie wykroczenie - dwa uderzenia karne.
 • Trzecie wykroczenie - dyskwalifikacja. 

Kara dotyczy tylko danego dnia, w którym odbywa się turniej

Komitet turniejowy

1. Przedstawiciel Zarządu Tokary Golf Club

2. Przedstawiciel firmy CURVER/KETER– Piotr Serbiński

3. Sędzia zawodów – Paweł Kulczykowski

     Postanowienia końcowe

Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot.

Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w każdym momencie jeżeli zajdzie uzasadniona potrzeba.

 Organizator turnieju

 • Tokary Golf Club
 • CURVER POLAND SP.Z O. O./ KETER

Sponsor tytularny

 • CURVER POLAND SP.Z O. O./ KETER