Tokary Golf Tokary Golf

 Pole otwarte do gry.

środa, 20 marca 2019
Pogoda na golfa
Przodkowo
Przodkowo - Pogoda na golfa

mapa_pola


PUCHAR FIRMY CURVER 2015

 


Regulamin – PUCHAR FIRMY CURVER 2015

1           Uprawnieni do gry

 1. Wszyscy Członkowie Polskich Klubów Golfowych posiadający oficjalny, aktualny handicap PZG.
 2. Dopuszcza się udział zawodnika z potwierdzonym Hcp z klubu macierzystego zawodnika
 3. Pozostali zawodnicy bez aktualnego Hcp grają z Hcp 0.
 4. Maksymalny dopuszczalnym Hcp gry 36,0.
 5. Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia któregokolwiek zgłoszenia bez podania przyczyny.

2          Turniej

Regulamin:
W turnieju obowiązują reguły R&A St.Andrews LTD oraz Reguły Lokalne zatwierdzone przez Komitet Turnieju.

 

Format gry:

Shot gun, oficjalne (stare) dołki- liczony w eaglu. 

Dla kategorii Stableford netto obowiązuje limit uderzeń Par plus 5.

Start Tee: Mężczyźni - żółte , Kobiety i Juniorzy do 12 lat - czerwone.

3          Nagrody

 

1. Dla zdobywców w kategorii Stableford Netto 7/8 HCP:
I miejsce –Nagroda
II miejsce –Nagroda
III miejsce  –Nagroda

2. W kategorii Strokeplay Brutto:
I miejsce - –Nagroda

3. Kategoria Pań Stableford Netto:
I miejsce –Nagroda

 

Kategoria jest aktywna przy udziale co najmniej 3 zawodniczek, w przypadku mniejszej ilości startujących w tej kategorii nagroda przechodzi jako czwarte lub kolejne miejsce Stableford Netto

 

4. Kategoria Juniorzy do 18 roku życia:

I miejsce Stableford  Netto- Nagroda.

 

Kategoria jest aktywna przy udziale co najmniej 3 zawodników, w przypadku mniejszej ilości startujących w tej kategorii nagroda przechodzi jako czwarte lub kolejne miejsce Stableford Netto

 

5. Nagrody dodatkowe (dublują się )

 

Longest drive Pań

Longest Drive Panów

Nearest to The Pin

 

6. Nagrody główne nie dublują się.

 

4. Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznych warunków.

Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznych warunków

1. Kiedy Komitet zawiesi grę z powodu niebezpiecznych warunków, jeżeli zawodnicy znajdują się pomiędzy dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę. Jeżeli zawodnik nie przerwie gry natychmiast, zostanie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33-7.

 • Jeden długi, ciągły sygnał syreny – natychmiastowe przerwanie gry
 • Trzy następujące po sobie sygnały syreny, powtórzone – przerwanie gry
 • Dwa krótkie sygnały syreny, powtórzone – wznowienie gry

Złe zachowanie

Wszelkie niesportowe zachowanie jak używanie wulgarnych słów, rzucanie kijami, piłeczką, ostentacyjne okazywanie swojego niezadowolenia będzie karane w następujący sposób:

 • pierwsze przewinienie  – dwa uderzenia karne
 • drugie przewinienie – dyskwalifikacja. 

Opóźnianie gry. Wolne tempo gry

Karą za opóźnianie gry jest:

 • Pierwsze wykroczenie - jedno uderzenie karne.
 • Drugie wykroczenie - dwa uderzenia karne.
 • Trzecie wykroczenie - dyskwalifikacja. 

Kara dotyczy tylko danego dnia, w którym odbywa się turniej

Komitet turniejowy

1. Przedstawiciel Zarządu Tokary Golf Club

2. Przedstawiciel firmy CURVER– Piotr Serbiński

3. Sędzia zawodów – Paweł Kulczykowski

     Postanowienia końcowe

Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot.

Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w każdym momencie jeżeli zajdzie uzasadniona potrzeba.

Organizator turnieju

 • Tokary Golf Club
 • CURVER

Sponsor tytularny

 • CURVER