Tokary Golf Tokary Golf

 Pole otwarte do gry.

środa, 20 marca 2019
Pogoda na golfa
Przodkowo
Przodkowo - Pogoda na golfa

mapa_pola


Puchar Prezesa Vistal Gdynia 2017

Regulamin – PUCHAR PREZESA VISTAL S.A. GDYNIA

09.VII. 2017 Niedziela

START 10.00 Shot Gun

1           Uprawnieni do gry

 1. Wszyscy Członkowie Polskich Klubów Golfowych posiadający oficjalny, aktualny handicap PZG.
 2. Dopuszcza się udział zawodnika z potwierdzonym Hcp z klubu macierzystego zawodnika.
 3. Pozostali zawodnicy bez aktualnego Hcp grają z Hcp 0.
 4. Maksymalny dopuszczalnym Hcp gry 54,0.
 5. Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia któregokolwiek zgłoszenia bez podania przyczyny.

2          Turniej

Regulamin:
W turnieju obowiązują reguły R&A St.Andrews LTD oraz Reguły Lokalne zatwierdzone przez Komitet Turnieju.

 

Format gry:

Turniej o Puchar Prezesa Vistal S.A. Gdynia  rozgrywany będzie na 18-tu dołkach na polu golfowym w Tokary Golf Club. Turniej rozgrywany będzie w kategoriach:
1) Stableford Netto w kategorii HCP 0 - 36,
2) Stableford Netto w kategorii HCP 36,1 - 54
3) Strokeplay Brutto.


Dla kategorii Stableford Netto obowiązuje limit uderzeń Par plus 5.

 

Start Tee: Mężczyźni - żółte , Kobiety i Juniorzy do 12 lat - czerwone.

3          Nagrody

 

1. Dla zdobywców w kategorii Stableford Netto:
I, II i III miejsca - Puchary  

2. W kategorii Strokeplay Brutto:
I miejsce - Puchar

3. Kategoria Pań Stableford Netto:
I miejsce –Puchar

4. Closed to the Pin:
I, II i III miejsce - Puchary

 

Nagrody nie dublują się.

 

Ilość zgłoszonych osób to max 84.

 

4     Zawieszenie Gry

Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznych warunków

 1. Kiedy Komitet zawiesi grę z powodu niebezpiecznych warunków, jeżeli zawodnicy znajdują się pomiędzy dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę. Jeżeli zawodnik nie przerwie gry natychmiast, zostanie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33-7.
 • Jeden długi, ciągły sygnał syreny – natychmiastowe przerwanie gry,
 • Trzy następujące po sobie sygnały syreny, powtórzone – przerwanie gry,
 • Dwa krótkie sygnały syreny, powtórzone – wznowienie gry. 

5   Złe zachowanie

Wszelkie niesportowe zachowanie jak używanie wulgarnych słów, rzucanie kijami, piłeczką, ostentacyjne okazywanie swojego niezadowolenia będzie karane w następujący sposób:

 • pierwsze przewinienie  – dwa uderzenia karne
 • drugie przewinienie – dyskwalifikacja.

6    Opóźnianie gry. Wolne tempo gry

Karą za opóźnianie gry jest:

 • Pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne.
 • Drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne.
 • Trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja. 

Kara dotyczy tylko danego dnia w którym odbywa się turniej

7          Opłaty turniejowe-     na zaproszenie

 

8        Terminy rozgrywania turniejów

Turniej odbywa się w sobotę 9 lipca 2016. Zbiórka o godzinie 9:30 wspólny start (shot gun) o godzinie 10:00

9        Postanowienia końcowe

Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot.

Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w każdym momencie jeżeli zajdzie uzasadniona potrzeba.


10       Komitet turniejowy

1)      Przedstawiciel Zarządu Tokary Golf Club

2)      Przedstawiciel Zarządu Vistal Golf Club

2)      Przedstawiciel Vistal Gdynia S.A.

3)      Sędzia zawodów – Paweł Kulczykowski

 

11        Organizator turnieju

- Tokary Golf Club

- Vistal Golf Club

- Vistal Gdynia S.A.