Tokary Golf Tokary Golf

 Pole otwarte do gry.

środa, 27 marca 2019
Pogoda na golfa
Przodkowo
Przodkowo - Pogoda na golfa

mapa_pola


PUCHAR PREZESA VISTAL S.A. GDYNIA 2015

PUCHAR PREZESA VISTAL S.A. GDYNIA 2015

1           Uprawnieni do gry

 1. Wszyscy Członkowie Polskich Klubów Golfowych posiadający oficjalny, aktualny handicap PZG.
 2. Dopuszcza się udział zawodnika z potwierdzonym Hcp z klubu macierzystego zawodnika
 3. Pozostali zawodnicy bez aktualnego Hcp grają z Hcp 0.
 4. Maksymalny dopuszczalnym Hcp gry 36,0.
 5. Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia któregokolwiek zgłoszenia bez podania przyczyny.

2          Turniej

Regulamin:
W turnieju obowiązują reguły R&A St.Andrews LTD oraz Reguły Lokalne zatwierdzone przez Komitet Turnieju.

 

Format gry:

Turniej o Puchar Prezesa Vistal S.A. Gdynia  rozgrywany będzie na 17-tu dołkach na polu golfowym w Tokary Golf Club. Turniej rozgrywany będzie w kategorii  Stableford Netto 7/8 HCP i Strokeplay Brutto.

Dla kategorii Stableford netto obowiązuje limit uderzeń Par plus 5.

 

Start Tee: Mężczyźni - żółte , Kobiety i Juniorzy do 12 lat - czerwone.

3          Nagrody

 

1. Dla zdobywców w kategorii Stableford Netto 7/8 HCP:
I miejsce –Nagroda
II miejsce –Nagroda
III miejsce  –Nagroda

2. W kategorii Strokeplay Brutto:
I miejsce - –Nagroda

3. Kategoria Pań Stableford Netto:
I miejsce –Nagroda

 

4. Kategoria Juniorzy do 18 roku życia:

I miejsce – Nagroda

 

5. Kategoria Sponsor 2015

 

6. Kategoria: Najlepszy zawodnik Grupy Vistal

7. Najlepszy zawodnik w kategorii Zaproszeni Goście

Longest Drive - –Nagroda

Closed to the Pin –Nagroda

Nagrody nie dublują się.
7. Kategoria:  HOLE IN ONE

 

Fabrycznie nowy Peugeot 208

 

Upoważnieni do udziału w konkursie są wszyscy uczestnicy Turnieju organizowanego na Polu Golfowym w Tokarach w dniu 12.VII.2015 o Puchar Prezesa Vistal S.A.Gdynia, zapisani na listę startową.

Ilość zgłoszonych osób to max 75.

Konkurs polega na umieszczeniu piłki w dołku na greenie nr 8 z wyznaczonego miejsca na tee nr. 8. Każdy uczestnik ma prawo do oddania jednego strzału podczas rozgrywania w/w turnieju.

Konkurs kończy się po oddaniu strzału przez wszystkich uprawnionych do gry graczy.

W przypadku trafienia do dołka przez osobę niepełnoletnią nagroda trafia w ręce opiekunów prawnych. W przypadku kiedy trafi więcej niż jedna osoba dorosła, wówczas nagroda zostaje zlicytowana a kwota podzielona na tylu zawodników ile było trafień lub jedna z osób spłaci pozostałe po wspólnym ustaleniu warunków.

 

 

4     Zawieszenie Gry

Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznych warunków

 1. Kiedy Komitet zawiesi grę z powodu niebezpiecznych warunków, jeżeli zawodnicy znajdują się pomiędzy dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę. Jeżeli zawodnik nie przerwie gry natychmiast, zostanie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33-7.
 • Jeden długi, ciągły sygnał syreny – natychmiastowe przerwanie gry,
 • Trzy następujące po sobie sygnały syreny, powtórzone – przerwanie gry,
 • Dwa krótkie sygnały syreny, powtórzone – wznowienie gry. 

5   Złe zachowanie

Wszelkie niesportowe zachowanie jak używanie wulgarnych słów, rzucanie kijami, piłeczką, ostentacyjne okazywanie swojego niezadowolenia będzie karane w następujący sposób:

 • pierwsze przewinienie  – dwa uderzenia karne
 • drugie przewinienie – dyskwalifikacja.

6    Opóźnianie gry. Wolne tempo gry

Karą za opóźnianie gry jest:

 • Pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne.
 • Drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne.
 • Trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja. 

Kara dotyczy tylko danego dnia w którym odbywa się turniej

7          Opłaty turniejowe
Wpisowe:

- 130zł od osoby / uczestnika turnieju ,

- 60zł Członkowie Klubu Tokary Golf Club,

 

8        Terminy rozgrywania turniejów

Turniej odbywa się w niedzielę 12 lipca 2015Zbiórka o godzinie 9:30 wspólny start (shot gun) o godzinie 10:00

9        Postanowienia końcowe

Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot.

Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w każdym momencie jeżeli zajdzie uzasadniona potrzeba.


10       Komitet turniejowy

1)      Przedstawiciel Zarządu Tokary Golf Club

2)      Przedstawiciel Zarządu Vistal Golf Club

2)      Przedstawiciel Vistal Gdynia S.A.

3)      Sędzia zawodów – Paweł Kulczykowski

 

11        Organizator turnieju

- Tokary Golf Club

- Vistal Golf Club

- Vistal Gdynia S.A.