Tokary Golf Tokary Golf

 Pole otwarte do gry.

środa, 20 marca 2019
Pogoda na golfa
Przodkowo
Przodkowo - Pogoda na golfa

mapa_pola


Regulamin Ladies’ Monday Golf Cup 2015

1           Uprawnieni do gry

 1. Wszystkie zawodniczki polskich klubów golfowych posiadające oficjalny, aktualny handicap zatwierdzony przez  PZG.
 2. Dopuszcza się udział zawodniczek należących do Klubu Zielonej Karty wyłącznie w przedziale Hcp 54-36,1.
 3. Minimum grających w turnieju wynosi 8 zawodniczek.
 4. Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia któregokolwiek zgłoszenia bez podania przyczyny.

2          Turniej  

Regulamin:
Turniej rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Turnieju. Wszystkie zawodniczki oraz ich pomocnicy (caddies) są zobowiązane do przestrzegania zasad etykiety golfowej pod rygorem dyskwalifikacji.

Format gry:
Turniej rozgrywany będzie w kategorii Stableford Netto 7/8 HCP

i Strokeplay Brutto.
Dla kategorii Stableford Netto obowiązuje limit uderzeń wynoszący Par plus 5.

Turniej Ladies’ Monday Golf Cup rozgrywany będzie na  9-ciu dołkach, 7 rund. Po 6 rundach odbędzie się turniej Finałowy 31.08.2015.
Start:  Tee czerwone - Kobiety

Dodatkowe konkursy:

Nagrody dodatkowe za konkursy golfowe rozgrywane w trakcie poszczególnych turniejów  (Longest Drive, Nearest to Pin).
Nagrody główne nie dublują się.

Zasady przyznawania punktów (klasyfikacja Stableford Netto):

Do klasyfikacji liczone będą 4 najlepsze wyniki, w tym runda finałowa.

Do klasyfikacji Strokeplay Netto liczone będą 4 najlepsze wyniki, w tym runda finałowa.

3            Zasady dogrywek oraz rozstrzygania remisów po rozegraniu rund regulaminowych

a) O pierwszym miejscu

W kategori Strokplay Brutto o pierwszym miejscu zadecyduje wynik na ostatnich 9, 6, 3, ostatni dołek ostatniej rundy.

4          Nagrody

Dla Pań które zdobędą I, II i III miejsca w kategorii Stableford Netto 7/8 HCP oraz I miejsca Strokeplay Brutto ufundowane są nagrody rzeczowe.

Nagrody nie dublują się. 

Zdawanie kart wyników

Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto zawodniczki, której jest markerem i własne. Odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników oraz za złożenie poprawnych podpisów na kartach ponosi zawodniczka. Zdawanie kart wyników odbywać się będzie w Centrum Turniejowym przez osobę wskazaną przez Komitet Turnieju w czasie do 15 minut po zakończeniu rundy.

 • jeżeli zawodniczka nie zda swojej karty zgodnie z powyższym zapisem, może zostać zdyskwalifikowana, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary (reguła 6-6b).

5           Zawieszenie Gry

Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznych warunków

 1. Kiedy Komitet zawiesi grę z powodu niebezpiecznych warunków, jeżeli zawodnicy znajdują się pomiędzy dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodniczki są w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę. Jeżeli zawodniczka nie przerwie gry natychmiast, zostanie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33-7.

 

 • Jeden długi, ciągły sygnał syreny – natychmiastowe przerwanie gry,
 • Trzy następujące po sobie sygnały syreny, powtórzone – przerwanie gry,
 • Dwa krótkie sygnały syreny, powtórzone – wznowienie gry.  

6        Opłaty turniejowe 

- 30zł – opłata turniejowa dla członkiń TGC
- 40zł – uczennice i studentki z ważną legitymacją
- 50zł – opłata turniejowa dla pozostałych pań.

Płatne gotówką przed rozpoczęciem turnieju w Recepcji Klubu TGC.

7        Terminy rozgrywania turniejów

Turniej odbywa się w co drugi poniedziałek każdego miesiąca począwszy od 08 czerwca 2015 do 31 sierpnia 2015 r, na 9 dołkach. Start  o 15:15 w 3-4 osobowych flightach.

Terminy turnieju :

Czerwca 08, 22
Lipca 06, 20
Sierpnia 03, 17, 31

 

8      Komitet turniejowy

1)      Przedstawiciel Zarządu Tokary Golf Club
2)      Przedstawiciel firmy Vistal
3)      Przedstawiciel Firmy Pod Skarpą
4)      Sędzia zawodów – Paweł Kulczykowski

9       Zmiany w regulaminie

Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed rozpoczęciem pierwszej rundy danego turnieju. Informacja o takiej zmianie zostanie przekazana do wiadomości w najkrótszym możliwym terminie.

10        Organizator turnieju

- Tokary Golf Club

11      Sponsor

- Grupa Vistal Gdynia S.A.
- Curver Poland S.A.
- TomaGolf
- Pod Skarpą

12       Postanowienia końcowe

a) Decyzje Komitetu Turnieju w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu są ostateczne
i nie przysługuje od nich tryb odwoławczy.

b) Wszelkie uwagi uczestniczek turniejów Ladies’ Monday Golf Cup dotyczące stanu pola, organizacji turnieju lub innych spraw z tym związanych winny być zgłaszane do Komitetu Turnieju.

c) Rejestracja na Poniedziałkową Ligę Pań oznacza, że:

- Zawodniczka zapoznała się Regulaminem Ladies’ Monday Golf Cup  i akceptuje jego postanowienia.

d) Rejestracja na turniej serii Ladies’ Monday Golf Cup  przez osobę nieletnią oznacza, że rodzic lub opiekun prawny osoby nieletniej:

- Zapoznał się i akceptuje treść wszystkich postanowień zawartych powyżej w pkt. c; 6

- Ponosi odpowiedzialność za prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu nieletniej zawodniczki oraz ma świadomość jej planów uczestnictwa w turnieju Ladies’ Monday Golf Cup  za jego zgodą;

-  Zgadza się na udzielenie pomocy medycznej nieletniej zawodniczce podczas turnieju Ladies’ Monday Golf Cup przez opiekę medyczną turnieju.

„Każdy uczestnik biorąc udział w turnieju wyraża zgodę przetwarzanie danych osobowych* zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (z późniejszymi zmianami) o ochronie danych osobowych i na zasadach tam określonych w celu:

 • działań marketingowych podejmowanych przez Organizatora, polegających na wysyłce informacji i oraz maili związanych z turniejem golfowym,
 • przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

Uczestnik wyraża również zgodę na bezpłatne użycie wizerunku i podobizny w materiałach zdjęciowych oraz innych, przygotowywanych przez Tokary Golf Club.

E) Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w każdym momencie jeżeli zajdzie uzasadniona potrzeba.