Tokary Golf Tokary Golf

 Pole otwarte do gry.

środa, 20 marca 2019
Pogoda na golfa
Przodkowo
Przodkowo - Pogoda na golfa

mapa_pola


Regulamin otwartego turnieju ”Jesień dla juniorów”

Regulamin otwartego turnieju
”Jesień dla juniorów”

 


Termin turnieju: 15.11.2015
Miejsce: Tokary Golf Club
Komitet turnieju: przewodniczący: Paweł Kulczykowski, członkowie: Wacław Laszkiewicz, Karolina Kulczykowska
Uczestnicy: dzieci i młodzież do lat 14.
Kategorie wiekowe:

- do lat 8
- 8 - 11 lat
- 11 -14lat

 

Warunki uczestnictwa i regulamin turnieju:

 1. Turniej przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, które posiadają HCP w przedziale 54,0 – 25,0, jak również dla tych które nie posiadają jeszcze karty handicapowej (lub Zielonej Karty). Turniej ma charakter otwarty. Osoby te muszą uzyskać zgodę od Trenera PGA Polska Wacława Laszkiewicza. Zawodnik nie posiadający HCP, startuje z HCP nadanym przez Trenera. 
 2. Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Turnieju. Format turnieju Strokeplay Netto, będzie rozgrywany na 6-ciu dołkach.
 3. Dzieci do lat 8 startują ze skróconych czerwonych tee. Pozostali uczestnicy startują z pomarańczowych tee .
  Start – shutgon o godzinie 11:00.
 4. Zawodnicy mogą posiadać caddiego, może on jedynie udzielać porad dotyczących przestrzegania regulaminu i reguł oraz pomagać wypełniać kartę wyników.
 5. Komitet turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w zależności od ilości zgłoszonych zawodników.

 

Nagrody i wyróżnienia:

 1. Puchary i nagrody rzeczowe otrzymują zawodnicy którzy zajmą I miejsce w określonych kategoriach wiekowych.
 2. Za zajęcie pozostałych miejsc przyznawane będą nagrody rzeczowe i dyplomy. 

Zgłoszenia i opłaty:

Warunkiem udziału w Turnieju jest telefoniczne zgłoszenie dziecka, do dnia poprzedzającego zawody do godziny 18:00. oraz wpisanie się na listę zgłoszeń w dniu zawodów na 1 godzinę przed startem oraz uiszczenie opłaty, w wysokości 50zł.W przypadku niepogody zawody odbędą się na symulatorach Full Swing Golf według regulaminu ogłoszonego w dniu turnieju.

 

Opłata turniejowa zawiera:

 1. Opłatę za wejście na pole (lub symulator),
 2. Lunch box – sok i pączek,
 3. Poczęstunek po zejściu z pola,

Drobne nagrody i upominki.