Tokary Golf Tokary Golf

 Pole otwarte do gry.

środa, 20 marca 2019
Pogoda na golfa
Przodkowo
Przodkowo - Pogoda na golfa

mapa_pola


REGULAMIN TURNIEJU SEQURA GOLF CUP

REGULAMIN TURNIEJU SEQURA GOLF CUP

Uprawnieni do gry

1. Wszyscy Członkowie Polskich Klubów Golfowych posiadający oficjalny, aktualny handicap PZG. 

2. Dopuszcza się udział zawodników należących do Klubu Zielonej Karty HCP 54,0 - 36,1. Natomiast ustala się maksymalny HCP 36,0 (wszyscy zawodnicy startują z HCP = 36,0).

3. Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia któregokolwiek zgłoszenia bez podania przyczyny. 

Turniej 

Regulamin:

W turnieju obowiązują reguły R&A St.Andrews LTD oraz Reguły Lokalne zatwierdzone przez Komitet Turnieju. 

Format gry:

Turniej Sequra Cup rozgrywany będzie na 18-tu dołkach na polu golfowym w Tokary Golf Club, w kategorii  Stableford Netto 7/8 HCP i Strokeplay Brutto. 

Dla klasyfikacji Stableford Netto obowiązuje limit uderzeń Par plus 5.

Start Tee: Mężczyźni - żółte, Kobiety i Juniorzy do 12 lat - czerwone.

Nagrody

Dla zwycięzców w kategorii Stableford Netto 7/8 HCP:

 • I miejsce wózek golfowy Clicgear
 • II miejsce piłki golfowe Titleist proV1
 • III miejsce  piłki golfowe Titleist DTsolo

W kategorii Strokeplay Brutto:

 • I miejsce wózek golfowy Clicgear
 • II miejsce piłki golfowe Titleist proV1
 • III miejsce piłki golfowe Titleist DTsolo

W kategorii Pań Stableford Netto:

 • I miejsce kij putter Cleveland Smart Square
 • II miejsce piłki golfowe Titleist proV1 limited edition dla pań
 • III miejsce piłki golfowe Titleist DTsolo

W konkursie: 

 • Longest Drive- piłki Titleist proV1
 • Closest to the Pin – piłki Titleist proV1

Nagrody nie dublują się. 

Zawieszenie Gry

Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznych warunków

1. Kiedy Komitet zawiesi grę z powodu niebezpiecznych warunków, jeżeli zawodnicy znajdują się pomiędzy dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę. Jeżeli zawodnik nie przerwie gry natychmiast, zostanie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33-7.

 • Jeden długi, ciągły sygnał syreny – natychmiastowe przerwanie gry
 • Trzy następujące po sobie sygnały syreny, powtórzone – przerwanie gry
 • Dwa krótkie sygnały syreny, powtórzone – wznowienie gry

Złe zachowanie

Wszelkie niesportowe zachowanie jak używanie wulgarnych słów, rzucanie kijami, piłeczką, ostentacyjne okazywanie swojego niezadowolenia będzie karane w następujący sposób:

 • pierwsze przewinienie  – dwa uderzenia karne
 • drugie przewinienie – dyskwalifikacja. 

Opóźnianie gry. Wolne tempo gry

Karą za opóźnianie gry jest:

 • Pierwsze wykroczenie - jedno uderzenie karne.
 • Drugie wykroczenie - dwa uderzenia karne.
 • Trzecie wykroczenie - dyskwalifikacja. 

Kara dotyczy tylko danego dnia, w którym odbywa się turniej

Opłaty turniejowe

Wpisowe:

 • 130 zł od osoby / uczestnika turnieju,
 • 60 zł Członkowie Klubu Tokary Golf Club. 

Terminy rozgrywania turniejów

Turniej odbywa się w niedzielę 15 czerwca 2014 w dwóch turach. Pierwszy start odbędzie się o godzinie 8:30, drugi start planowany jest na godzinę 13:30.
Przewidziany czas zakończenia turnieju i wręczenia nagród godzina 20:00 

Komitet turniejowy

1. Przedstawiciel Zarządu Tokary Golf Club

2. Przedstawiciel firmy Sequra – Ewelina Kieszkowska

3. Sędzia zawodów – Paweł Kulczykowski 

Organizator turnieju

 • Tokary Golf Club
 • Sequra 

Sponsor tytularny

 • Sequra

Sponsorzy nagród głównych

 • za I miejsce w kategorii Stableford Netto – Siemens
 • za I miejsce w kategorii Strokeplay Brutto – Avigilon
 • za I miejsce w kategorii Pań Stableford Netto – Kancelaria Kawczyński-Kieszkowski
 • w konkursie Longest Drive i Closest to the Pin – RedHat Szkolenia