Tokary Golf Tokary Golf

 Pole otwarte do gry.

środa, 20 marca 2019
Pogoda na golfa
Przodkowo
Przodkowo - Pogoda na golfa

mapa_pola


Regulamin Vistal Golf Cup 2017

Regulamin - Wakacyjny Turniej Golfowy VISTAL Golf Cup 2017

 

Regulamin

Wakacyjny Turniej Golfowy VISTAL Golf Cup 2017

 

 

1. Uprawnieni do gry w turnieju

 1. Wszyscy Członkowie Polskich Klubów Golfowych posiadający oficjalny, aktualny handicap PZG oraz z klubów zagranicznych  z potwierdzonym handicapem.
 2. Ustala się maksymalny handicap gry 36,0.
 3. Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia któregokolwiek zgłoszenia bez podania przyczyny.

 

2. Turniej

Regulamin:
W turnieju obowiązują reguły R&A St.Andrews LTD.

Format gry:

Turniej „Vistal Golf Cup” rozgrywany na 18-to dołkowym polu golfowym
w Tokarach.  

Po 21 rundach odbędzie się dwudniowy turniej finałowy. Do finału dopuszczeni zostaną gracze, którzy rozegrali minimum 5 rund do pierwszego dnia finału. Do punktacji finałowej liczy się 5 najlepszych wyników zawodnika

Podczas I i II dnia finału zawodnik w zależności od zajmowanego miejsca do tej pory zdobywa od 1 do 30 punktów i dodatkową premie za pierwsze miejsce 15pkt, drugie 10pkt, trzecie 5pkt, czwarte 3pkt i piąte 1pkt.

W przypadku remisu decyduje niższy HCP zawodnika.

Dwudniowy finał (23 i 24 września) - każdy dzień liczony jest dokładnie według tych samych zasad, czyli za pierwsze miejsce 45pkt, za drugie 39pkt etc.

Liczy się wynik ogólny, tak więc za pierwsze miejsce maksymalnie można uzyskać 135pkt.

Turniej rozgrywany będzie w kategorii  Stableford Netto 3/4 HCP

1)      Kategoria HCP 0 – 12,0 Stableford Netto 3/4 HCP,

2)      Kategoria HCP  12,1 – 24,0 Stableford Netto 3/4 HCP,

3)      Kategoria HCP 24,1 - 36,0 Stableford Netto 3/4 HCP,

4)      Kategoria Junior 36,0-0 - Stableford Netto 3/4 HCP,

5)      Kategoria Losowanie

Każdy zawodnik startujący w swojej grupie handicapowej, pozostaje w niej do zakończenia turnieju, chyba że zgłosi komitetowi turnieju chęć zmiany grupy
(w ciągu 7 dni od zmiany handicapu). Do kategorii Junior zaliczają się dziewczęta i chłopcy do 18 roku życia włącznie. Juniorzy do 14 roku życia, którzy nie posiadają handicapu niższego niż 20,0 grają z opiekunem.

W turnieju obowiązuje limit uderzeń wynoszący Par plus 5.

Start Tee: Mężczyźni - żółte , Kobiety i Juniorzy do 12 lat - czerwone.

Flighty w pierwszym dniu turnieju będą ustalane losowo, podczas I dnia finału wg zajmowanych miejsc po 21 rundach, drugiego dnia finału zgodnie z zajmowanym miejscem po pierwszym dniu finału. 

3. Nagrody

Dla zdobywców I miejsca  w kategorii:

1)      HCP 0 – 12,0 Stableford Netto 3/4 HCP– Puchar i wyjazd zagraniczny

2)      HCP  12,1 – 24,0 Stableford Netto 3/4 HCP– Puchar i wyjazd zagraniczny

3)      HCP HCP 24,1-36,0 Stableford Netto 3/4 HCP– Puchar i wyjazd zagraniczny

4)      Losowanie – Puchar i wyjazd zagraniczny, Dodatkowo dla osób, które 8 razy brały udział w Turnieju Vistal Cup (łącznie z finałem) zostanie przeprowadzona dodatkowa konkurencja loteria (losowanie), w której nagrodą będzie również wyjazd zagraniczny.Po odczytaniu listy osób uprawnionych do losowania, jeśli nie ma protestów z sali uznaje się listę za prawidłową i przystępuje do losowania.  Osoba, która bierze udział w kategorii LOSOWANIE i wygra, a nie może jechać jej nagroda przepada, a los wraca ponownie do maszyny losującej.

 Zwycięzca głównej nagrody – wyjazd - gdy nie może jechać wygrana przechodzi na następnego zawodnika wg kolejności zajmowanych miejsc.

Jeżeli wyjazd wylosuje Junior wówczas w zamian otrzyma nagrody rzeczowe.

II miejsce – VOUCHERY lub NAGRODY

 Za zajęcie drugiego miejsca w kategorii:

1)      Kategoria HCP 0 – 12,0 Stableford Netto 3/4 HCP – nagrody rzeczowe

2)      Kategoria HCP  12,1 – 24,0 Stableford Netto 3/4 HCP - nagrody rzeczowe

3)      Kategoria HCP 24,1-36,0 Stableford Netto 3/4 HCP - nagrody rzeczowe

III miejsce – Karnety - za zajęcie III miejsca w kategorii:

1)      Kategoria HCP 0 – 12,0 Stableford Netto ¾ HCP - karnet na 8 godzin gry na symulatorze w Tokary Golf Club.

2)      Kategoria HCP  12,1 – 24,0 Stableford Netto 3/4 HCP - karnet na 8 godzin gry na symulatorze w Tokary Golf Club.

3)             Kategoria HCP 24,1-36,0 Stableford Netto 3/4 HCP- karnet na 8 godzin gry na symulatorze w Tokary Golf Club.

Nagrody dodatkowe 

 1. Kategoria Junior:

       I miejsce – nagrody rzeczowe

      II miejsce – nagrody rzeczowe

     III miejsce – nagrody rzeczowe

Za pierwsze miejsce dla Seniora powyżej 55 r.ż. Stableford – Nagroda niespodzianka

 1. Dla najlepszej Zawodniczki Stableford Netto 7/8 HCP – Nagroda niespodzianka

Nagrody główne nie dublują się.

 

5.  Zawieszenie Gry

1. Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (uwaga do Reg. 6-8b)

Komitet Turnieju w potencjalnie niebezpiecznych warunkach może ogłosić przerwanie gry  w następujący sposób:

 

a) Natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny:

Jeżeli zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę i postąpić zgodnie z Reg. 6-8.c. Jeżeli zawodnik nie przerwie gry natychmiast, zostanie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33-7.

 

b) Przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny:

Jeżeli zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, mogą przerwać grę natychmiast lub kontynuować ją, pod warunkiem, ze zrobią to bez opóźniania. Jeżeli zdecydują się na kontynuowanie gry danego dołka, mogą ją przerwać w dowolnym momencie przed zakończeniem dołka, zgodnie z Reg.6-8.c. W każdym przypadku gra musi być przerwana po zakończeniu danego dołka.

 

c) Wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny:

Zawodnicy zobowiązani są do wznowienia gry, gdy Komitet Turnieju ogłosi jej wznowienie.

 

2.  W przypadku braku możliwości rozegrania jednej z rund finałowych z powodu złych warunków atmosferycznych, komitet wyłoni zwycięzcę po 1 rundzie finałowej.

 

6.  Złe zachowanie

Wszelkie niesportowe zachowanie jak używanie wulgarnych słów, rzucanie kijami, piłeczką, ostentacyjne okazywanie swojego niezadowolenia będzie karane w następujący sposób:

 • pierwsze przewinienie  – dwa uderzenia karne
 •  drugie przewinienie – dyskwalifikacja.  

 

7.  Opóźnianie gry. Wolne tempo gry

Karą za opóźnianie gry jest:

 • Pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne. 
 • Drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne. 
 • Trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja.  

Kara dotyczy tylko danego dnia w którym odbywa się turniej 

 

8.  Opłaty turniejowe
Wpisowe:

- 140 zł Gość

- 90zł Gość Junior

- 60 zł Członkowie Klubu Tokary Golf Club i Vistal Golf Club,

- 40 zł Członkowie Klubu Tokary Golf Club i Vistal Golf Club Juniorzy

Płatne gotówką przed rozpoczęciem turnieju w Recepcji Klubu TGC.

9.  Terminy rozgrywania turniejów

Turniej odbywa się na 18 dołkach. Start  w godzinach od 09:00 do 15:00 z wyjątkiem Inauguracji  finału w indywidualnie dobieranych grupach. W przypadku dużej ilości chętnych, organizator zastrzega sobie inną formę startu.

Terminy turnieju :

04 maja INAUGURACJA
11,18,25  maja
1,8,15,22,29 czerwca
6,13,20, lipca
3,10,17,20,24,31 sierpnia

7,14,21 września
23 i 24 września  Finał dzień I i II 

10.  Komitet turniejowy

1)      Przedstawiciel Zarządu Tokary Golf Club

2)      Przedstawiciel firmy Vistal

3)      Przedstawiciel Vistal Golf Club

4)      Sędzia zawodów – Paweł Kulczykowski

11.  Organizator turnieju

- Tokary Golf Club

- Vistal Golf Club

12.  Sponsor tytularny

- Vistal Gdynia S.A.

- Tokary Golf Spółka Z O.O.

 

13.  Postanowienia końcowe

 1. Samowolne przeniesienie się z flightu do innego flightu, bez zgody organizatora – dyskwalifikacja.
 2.  Lista startowa w bufecie klubu, osobą odpowiedzialną za listę jest pracownik recepcji TGC i tylko on może dokonywać zmian.
 3. Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot.
 4. Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w każdym momencie jeżeli zajdzie uzasadniona potrzeba.