Tokary Golf Tokary Golf

 Pole otwarte do gry.

środa, 20 marca 2019
Pogoda na golfa
Przodkowo
Przodkowo - Pogoda na golfa

mapa_pola


Sobotnia Liga dla Początkujących Hcp 54,0-30,0 2015 2017

1.  Uprawnieni do gry

 

 • Wszyscy zawodnicy polskich klubów golfowych posiadający oficjalny, aktualny handicap PZG w przedziale 36,0 do 30,0,
 • Dopuszcza się udział zawodników należących do Klubu Zielonej Karty wyłącznie w przedziale Hcp 54,0-36,0,
 • Minimum grających w turnieju to 8 zawodników,
 • Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia któregokolwiek zgłoszenia bez podania przyczyny.

   

2. Turniej

 • Regulamin.

W turnieju obowiązują reguły R&A St.Andrews LTD oraz reguły lokalne zatwierdzone przez Komitet Turnieju


 • Format gry:

Turniej rozgrywany będzie w kategorii Stableford Netto 7/8 HCP. Dla kategorii Stableford Netto obowiązuje limit uderzeń wynoszący Par plus 5. Turniej „Sobotnia Liga dla Początkujących” rozgrywany będzie  cyklicznie na  9-ciu dołkach. Finał turnieju odbędzie się 19.09.2015 na 18-tu dołkach. Start Tee: Mężczyźni – żółte, Kobiety - czerwone.


3. Zasady przyznawania punktów (klasyfikacja ogólna): 
Do klasyfikacji liczone będą maksymalnie 3 najlepsze wyniki. Po rozegranych rundach do Finału, 30 graczy otrzyma punkty od 1-30 oraz dodatkowo za pierwsze miejsce 15pkt, drugie 10pkt, trzecie 5pkt, czwarte 3pkt i piąte 1pkt. W przypadku remisu po 7 rundach decyduje niższy wynik (HCP zawodnika) oraz punkty za miejsce w finale.


4. Zasady przyznawania punktów - Finał:
Finał liczony dokładnie według tych samych zasad czyli za pierwsze miejsce 45pkt, za drugie 39pkt etc. Zawodnicy, którym podczas turnieju zmienił się HCP w finale grają z aktualnym HCP zawodnika. Zwycięzcą zostaje osoba, której suma punktów zdobytych w zawodach oraz miejsce w finale da najwyższy wynik.

 

5. Nagrody:

Upominki rzeczowe:

 • I,II i III miejsce w kategorii Stableford Netto 7/8 Hcp na zakończenie każdego turnieju.
 • I, II i III miejsce w kategorii Stableford Netto 7/8 Hcp w dniu finału.

 

6. Zawieszenie Gry

Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznych warunków.

Kiedy Komitet zawiesi grę z powodu niebezpiecznych warunków, jeżeli zawodnicy znajdują się pomiędzy dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę. Jeżeli zawodnik nie przerwie gry natychmiast, zostanie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33-7.

 • Jeden długi, ciągły sygnał syreny – natychmiastowe przerwanie gry, 
 •  Trzy następujące po sobie sygnały syreny, powtórzone – przerwanie gry,
 •  Dwa krótkie sygnały syreny, powtórzone – wznowienie gry. 


 

7. Opłaty turniejowe 

 • 40zł – opłata turniejowa dla członków TGC
 • 80zł – opłata turniejowa dla pozostałych graczy

Płatne gotówką przed rozpoczęciem turnieju w Recepcji Klubu TGC. 


8. Terminy rozgrywania turniejów

 • Turniej odbywa się cyklicznie w soboty począwszy od 30 maja 2015 do 19 września 2015r.. Start  o 10:00. 
 • Terminy: 30. maj  ; 6, 20 czerwiec ; 4, 25 lipiec ; 8, 22 sierpień ;12 września i 19 wrzesień- Finał

 

 9. Zmiany w regulaminie

 • Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie przed rozpoczęciem pierwszej rundy danego turnieju. Informacja o takiej zmianie zostanie przekazana do wiadomości w najkrótszym możliwym terminie.  


10. Komitet turniejowy

 1. Przedstawiciel Zarządu Tokary Golf Club
 1. Sędzia zawodów – Paweł Kulczykowski

 


11. Organizator turnieju

 • Tokary Golf Club


12.  Sponsor

 • CURVER