Tokary Golf Tokary Golf

 Pole otwarte do gry.

środa, 20 marca 2019
Pogoda na golfa
Przodkowo
Przodkowo - Pogoda na golfa

mapa_pola


VI Zimowy Turniej Na Symulatorach

REGULAMIN VI TURNIEJ GOLFOWY ZIMA W TOKARACH 2019

 

- Turniej rozgrywany będzie w Tokary Golf Club na symulatorach Full Swing Golf.

 

- Gracze przystępują do turnieju z aktualnym HCP na dzień 30.11.2018, (HCP bez miejsc po przecinku czyli zaokrąglamy 1,2,3,4,5 po przecinku w dół, 6,7,8,9 w górę). HCP gracza nie ulega zmianie podczas turnieju na symulatorach.

Dopuszcza się udział zawodników z  HCP 54,0 - 36,1,  natomiast ustala się maksymalny HCP gry 36,0. W przypadku braku Hcp zawodnik startuje z hcp = 0.

 

- Rozgrywki odbywać się będą w dwóch turach:
I Tura od 31.11.2018 do 15.01.2019, na polach: Bay Hill Course  i Pinehurst No. 8
II Tura od 16.01.2019 do 28.02.2019, na polach Kapalua Bay i Mauna Kea Resort
Turniej można rozgrywać we wszystkie dni tygodnia, według indywidualnych rezerwacji.

 

- Turniej rozgrywany będzie łącznie na 5 wyznaczonych przez organizatora 18-dołkowych polach golfowych. Każda tura na dwóch innych polach plus runda  finałowa.

 

- Każdą rundę zawodnik może rozegrać nieograniczoną ilość razy, liczony będzie najlepszy wynik z danego pola.

 

- Po zakończonej rozgrywce zawodnik drukuje tabelę wyników i podpisaną przez Markera zostawia w recepcji klubu TGC.

 

- W trakcie rozgrywek jest zakaz korzystania z  Mulliganów  (anulowania nieudanych uderzeń). Muligan może być uwzględniony przez pracownika recepcji po rozpatrzeniu zasadności występującej podczas gry.

 

- W przypadku nie zarejestrowania uderzenia przez komputer - uderzamy aż do skutku, czyli do zarejestrowania uderzenia przez komputer.

 

 - Rozgrywki trwać będą do 28.02.2018, po ich zakończeniu wyłonionych zostanie łącznie 8 zawodników po 2 najlepszych z każdego zestawu pół (I i II miejsce Netto, I i II miejsce Brutto).

Finał odbędzie się w niedzielę 17 marca. W przypadku remisu o zajmowanym miejscu decyduje niższy HCP zawodnika.

 

- Nagrody przyznajemy za zajęcie: SPONSOR PILNIE POSZUKIWANY!
1. I miejsca Strokeplay Brutto – Puchar

2. I miejsce Strokeplay Netto – Puchar

3.  II,III miejsce Strokeplay Brutto i Strokeplay Netto - Puchar

Nagrody nie dublują się.

 

- W każdym flighcie – grupie startowej może grać w tym samym czasie od 2 do 4 zawodników.

 

- Wysokość opłaty wynosi tyle ile kosztuje godzina gry na symulatorze w danym dniu (można korzystać z karnetów).

 

- Parametry pól ustalone są przez Komitet Turnieju.

 

  - Wszelkie spory dotyczące rozgrywek rozstrzygać będzie Komitet Organizacyjny Turnieju. 

 

- Organizator zapewnia sobie prawo do zmian regulaminu podczas trwania rozgrywek w uzasadnionych przypadkach i ma głos decydujący w sytuacjach spornych, jego decyzja jest ostateczna.

 

 - Podczas krótkiej gry, można zamiast dropować piłkę na macie zielonej - rough,  zdropować na macie białej - sand . To z uwagi na bezpieczeństwo- biała mata jest umiejscowiona bliżej ekranu i piłka zamiast uderzyć w sufit uderzy w ekran.

 

- W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych, używamy piłeczki własne bez naniesionych znaków flamastrem- muszą być czyste, aby nie zostawiały śladów na ekranie.

 

- Rejestracja do turnieju odbywa się w Domu Klubowym lub pod numerami telefonów: (58) 694 01 82; + 48 667 677 091.

 

Reguły lokalne:

Zawodnik obowiązkowo musi posiadać dodatkowe, zmienne obuwie.

 

Sponsor nagród: SPONSOR PILNIE POSZUKIWANY!