Tokary Golf Tokary Golf

 Pole otwarte do gry.

środa, 27 marca 2019
Pogoda na golfa
Przodkowo
Przodkowo - Pogoda na golfa

mapa_pola


Wakacyjny Turniej Golfowy VISTAL Golf Cup 2015

Wakacyjny Turniej Golfowy VISTAL Golf Cup 2015

1. Uprawnieni do gry w turnieju

 1. Wszyscy Członkowie Polskich Klubów Golfowych posiadający oficjalny, aktualny handicap PZG.
 2. Dopuszcza się udział zawodników należących do Klubu Zielonej Karty HCP 54,0 – 36,1. Natomiast ustala się maksymalny HCP 36,0 (wszyscy zawodnicy startują z HCP = 36,0) .
 3. Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia któregokolwiek zgłoszenia bez podania przyczyny.

2          Turniej

Regulamin:
W turnieju obowiązują reguły R&A St.Andrews LTD.

 

Format gry:

Turniej „Vistal Cup” rozgrywany będzie na 18-tu dołkach, 24 rundy. Po 22 rundach odbędzie się dwudniowy turniej finałowy tj: dzień I – 26 września (sobota)  i dzień II -27 września (niedziela) do finału będzie liczone maksymalnie 5 najlepszych wyników.

Po 22 rundach 30 graczy otrzyma punkty od 1-30 oraz dodatkowo za pierwsze miejsce 15pkt, drugie 10pkt, trzecie 5pkt, czwarte 3pkt i piąte 1pkt.

W przypadku remisu po 24 rundach decyduje niższy wynik (HCP zawodnika), rozstrzyganie remisów dotyczy punktów przyznawanych, a nie wyników z komputera po turnieju.

We wrześniu dwudniowy finał. Każdy dzień liczony osobno, dokładnie według tych samych zasad, czyli za pierwsze miejsce 45pkt, za drugie 39pkt etc.

Liczy się wynik ogólny, tak więc za pierwsze miejsce maksymalnie można uzyskać 135pkt.

Turniej rozgrywany będzie w kategorii  Stableford Netto 7/8 HCP

 

1)      Kategoria HCP 0 – 12,0 Stableford Netto 7/8 HCP,

2)      Kategoria HCP  12,1 – 24,0 Stableford Netto 7/8 HCP,

3)      Kategoria HCP 24,1-36,0 Stableford Netto 7/8 HCP,

4)      Kategoria Junior 36,0-0 - Stableford Netto 7/8 HCP,

5)      Kategoria Losowanie

Każdy zawodnik startujący w swojej grupie handicapowej, pozostaje w niej do zakończenia turnieju, chyba że zgłosi komitetowi turnieju chęć zmiany grupy
(w ciągu 7 dni od zmiany handicapu). Do kategorii Junior zaliczają się dziewczęta i chłopcy do 18 roku życia.

W turnieju obowiązuje limit uderzeń wynoszący Par plus 5.

Start Tee: Mężczyźni - żółte , Kobiety i Juniorzy do 12 lat - czerwone.

Flighty w pierwszym dniu turnieju będą ustalane losowo, podczas I dnia finału  wg zajmowanych miejsc po 22 rundach, II dnia finału zgodnie z zajmowanym miejscem po pierwszym dniu finału, w pozostałych dniach w dowolnie dobranych flightach, wg zgłoszeń.

 

3          Nagrody

Dla zdobywców I miejsca  w kategorii:

1)      HCP 0 – 12,0 Stableford Netto 7/8 HCP– Puchar i wyjazd zagraniczny

2)      HCP  12,1 – 24,0 Stableford Netto 7/8 HCP– Puchar i wyjazd zagraniczny

3)      HCP 24,1-36,0 Stableford Netto 7/8 HCP– Puchar i wyjazd zagraniczny

4)      Losowanie – Puchar i wyjazd zagraniczny, Dodatkowo dla osób, które 8 razy brały udział w Turnieju Vistal Cup ( w tym dwa dni finału, każdy liczony oddzielnie) zostanie przeprowadzona dodatkowa konkurencja loteria (losowanie), w której nagrodą będzie również wyjazd zagraniczny,  gdy jednak zawodnik który wylosuje  wyjazd nie mógł jechać, wówczas wycieczka przepada. Gdyby osoba uprawniona do losowania nie mogła w nim uczestniczyć na wniosek tej osoby komitet turnieju wyznaczy zastępstwo. W przypadku gdyby zawodnik, który wygrał wyjazd zagraniczny (zdobył I miejsce w klasyfikacji)  nie może jechać Komitet Turnieju decyduje kto pojedzie w jego miejsce. Jeżeli wyjazd wylosuje Junior wówczas w zamian otrzyma Voucher o wartości 1000zł. Nagrody nie dublują się.

 

Organizator zapewnia:

- bilet na przelot

- pobyt w Hotelu + wyżywienie

- transport z lotniska do Hotelu oraz z Hotelu na Pola Golfowe

- ubezpieczenie oraz trzy green fee na polach  

- sprzęt golfowy na cały czas pobytu 

Organizator zgodnie z regulaminem zapewnia 3 rundy golfa, istnieje możliwość wykupienia dodatkowych dwóch rund na koszt własny, po wcześniejszym zgłoszeniu – tydzień po wygranej.

Wszystkie wyjazdy osobiste z hotelu na koszt własny.

 

II miejsce - VOUCHERY

 Za zajęcie drugiego miejsca w kategorii:

1)      Kategoria HCP 0 – 12,0 Stableford Netto 7/8 HCP - voucher na sprzęt sportowy w wysokości 1000 zł

2)      Kategoria HCP  12,1 – 24,0 Stableford Netto 7/8 HCP - voucher na sprzęt sportowy w wysokości 1000 zł

3)      Kategoria HCP 24,1-36,0 Stableford Netto 7/8 HCP - voucher na sprzęt sportowy w wysokości 1000 zł

 

III miejsce – Karnety - za zajęcie III miejsca w kategorii:

1)      Kategoria HCP 0 – 12,0 Stableford Netto 7/8 HCP - karnet na 8 godzin gry na symulatorze w Tokary Golf Club.

2)      Kategoria HCP  12,1 – 24,0 Stableford Netto 7/8 HCP - karnet na 8 godzin gry na symulatorze w Tokary Golf Club.

3)      Kategoria HCP 24,1-36,0 Stableford Netto 7/8 HCP- karnet na 8 godzin gry na symulatorze w Tokary Golf Club.

 

Nagrody dodatkowe 

 1. Kategoria Junior:

       I miejsce – voucher na sprzęt sportowy w wysokości 1000 zł

      II miejsce – voucher na sprzęt sportowy w wysokości 500zł

     III miejsce – voucher na sprzęt sportowy w wysokości 400zł

 

 1. Za pierwsze miejsce dla Seniora powyżej 55 r.ż. Stableford – Nagroda niespodzianka
 2. Dla najlepszej Zawodniczki Stableford Netto 7/8 HCP – Nagroda niespodzianka

 

5      Zawieszenie Gry

Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznych warunków

Kiedy Komitet zawiesi grę z powodu niebezpiecznych warunków, jeżeli zawodnicy znajdują się pomiędzy dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę. Jeżeli zawodnik nie przerwie gry natychmiast, zostanie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33-7.

 • Jeden długi, ciągły sygnał syreny – natychmiastowe przerwanie gry,
 • Trzy następujące po sobie sygnały syreny, powtórzone – przerwanie    gry,
 • Dwa krótkie sygnały syreny, powtórzone – wznowienie gry. 

 

6   Złe zachowanie

Wszelkie niesportowe zachowanie jak używanie wulgarnych słów, rzucanie kijami, piłeczką, ostentacyjne okazywanie swojego niezadowolenia będzie karane w następujący sposób:

 • pierwsze przewinienie  – dwa uderzenia karne
 • ·                                 drugie przewinienie – dyskwalifikacja. 

 

7    Opóźnianie gry. Wolne tempo gry

Karą za opóźnianie gry jest:

 • Pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne. 
 • Drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne. 
 • Trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja.  

Kara dotyczy tylko danego dnia w którym odbywa się turniej 

 

8          Opłaty turniejowe
Wpisowe:

- 70zł od osoby / uczestnika turnieju ,

- 40zł Członkowie Klubu Tokary Golf Club,

- 40 zł Członkowie wspierający Vistal Golf Club.

Płatne gotówką przed rozpoczęciem turnieju w Recepcji Klubu TGC.

W opłacie turniejowej zawarte są: green fee, lunch box na pole, catering po zejściu z pola.

 

9        Terminy rozgrywania turniejów

Turniej odbywa się od 26 kwietnia 2014 do 27 września, na 18 dołkach. Start  w godzinach od 09:00 do 15:00 z wyjątkiem 26.04, 12.07 26 i 27.09, w indywidualnie dobieranych grupach. W przypadku dużej ilości chętnych, organizator zastrzega sobie inną formę startu.

Terminy turnieju :

Niedziele:

26 kwietnia

12 lipca

27 września

Sobota:

26 września

Czwartki:

30 kwietnia
7,14,21.28  maja
11,18,25 czerwca
2,9,16,23,30 lipca
6,13,20,27 sierpnia
3,10,17,24 września 

 

26 września – FINAŁ -  dzień pierwszy

27 wrzesień    - FINAŁ – dzień drugi

 

 

10        Komitet turniejowy

1)      Przedstawiciel Zarządu Tokary Golf Club

2)      Przedstawiciel firmy Vistal

3)      Przedstawiciel Vistal Golf Club

4)      Sędzia zawodów – Paweł Kulczykowski

 

11        Organizator turnieju

- Tokary Golf Club

- Vistal Golf Club

 

12        Sponsor tytularny

- Vistal Gdynia S.A.

- Tokary Golf Spółka Z O.O.

 

13 Postanowienia końcowe

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc (52 miejsca), pierwszeństwo gry mają osoby z maksymalną ilością rozegranych turniejów liczących się do finału tj. 5,4,3,2,1, osoba, która nie rozegrała żadnego meczu nie będzie liczona w finale, zasady te obowiązują na 2 dni pzred zamknięciem listy potem liczy się zgłoszenie według kolejności na liście.

Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot.

 

Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w każdym momencie jeżeli zajdzie uzasadniona potrzeba.