Tokary Golf Tokary Golf

 Pole otwarte do gry.

środa, 20 marca 2019
Pogoda na golfa
Przodkowo
Przodkowo - Pogoda na golfa

mapa_pola


XXI Mistrzostwa Polski Adwokatów w Golfie i XII Mistrzostwa Polski Prawników w Golfie

XXI  Mistrzostwa Polski Adwokatów w Golfie

i

XII Mistrzostwa Polski Prawników w Golfie

Tokary Golf Club 08 - 09 czerwca 2018 r.

 

REGULAMIN TURNIEJU

 

 1.  I.            Uprawnieni do gry w turnieju

W  turnieju  mogą  wziąć  udział adwokaci  kobiety i adwokaci  mężczyźni

(to jest: wszystkie  osoby  posiadające  status adwokata, a także emeryci, renciści wykonujący wcześniej zawód adwokata i aplikanci adwokaccy) oraz prawnicy kobiety   i  prawnicy mężczyźni (wszystkie  osoby  posiadające  dyplom  ukończenia  studiów  prawniczych),  Goście zaproszeni przez w/w uprawnionych do gry oraz wszyscy członkowie klubu TGC.

 • Wszyscy uczestnicy powinni posiadać aktualną kartę HCP.
 • Ustala się maksymalny handicap gry 54,0.
 • Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia któregokolwiek zgłoszenia bez podania przyczyny.
 • W turnieju może wziąć udział maksymalnie 60 graczy
 • Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 maja 2018 r.
 • O możliwości udziału w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. 
 • W turnieju mogą brać udział wyłącznie gracze z oficjalnym tytułem Amatora

    II.            Reguły i etykieta gry w golfa

Turniej rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Turnieju.

 

 1. III.  Sesja  treningowa – 7 czerwca 2018 r. w Tokarach.

Godzina 19.00 podanie flightów.

Główny turniej  odbędzie się w dniach  8 i  9 czerwca 2018 r.

 

 1.   IV.            Kategorie turniejowe i klasyfikacje

Turniej rozgrywany będzie na 36 dołkach na liczbę uderzeń, 18 dołków każdego kolejnego dnia turnieju:

I  runda  - 08 czerwca 2018 r.

II runda  - 09 czerwca 2018 r. 

 

Tee  :

Kobiety                     – czerwone  

Mężczyźni                – żółte 

 

Turniej  będzie rozegrany  w następujących  kategoriach:

1)Adwokaci kobiety i adwokaci mężczyźni  klasyfikowani będą w kategorii stroke play brutto ( I miejsce ) oraz w kategorii stableford netto.

 

2)Prawnicy kobiety i prawnicy mężczyźni  klasyfikowani będą w kategorii stroke play brutto (I miejsce) i  stableford netto.

 

 

 

Nagrody główne nie dublują się.

 

 1.    V.            Nagrody:

1)Kobiety adwokaci :

a/Mistrzyni Adwokatów stroke play brutto

 

b/Mistrzyni Adwokatów stableford netto

     1 Wicemistrzyni Adwokatów stableford netto

     2 Wicemistrzyni Adwokatów stableford netto

 

2) Mężczyźni adwokaci :

a/Mistrz Adwokatów stroke play brutto

 

b/Mistrz Adwokatów stableford netto

     1 Wicemistrz Adwokatów stableford netto

     2 Wicemistrz Adwokatów stableford netto

 

3)Kobiety prawnicy :

a/Mistrzyni Prawników stroke play brutto

 

b/Mistrzyni Prawników stableford netto

     1  Wicemistrzyni Prawników stableford netto

     2 Wicemistrzyni Prawników stableford netto

 

4)Mężczyźni prawnicy :

a/Mistrz Prawników stroke play brutto

 

b/Mistrz Prawników  stableford netto

    1 Wicemistrz Prawników stableford netto

    2 Wicemistrz Prawników  stableford netto

 

5) Nagroda pocieszenia :

Ostatni wynik Strokeplay brutto

 

6) Nagroda pocieszenia :

Ostatni wynik  stableford netto

 

7) Goście stableford netto 

I miejsce 

II miejsce 

III miejsce 

 

8) Konkursy dodatkowe:

Longest drive Panie

Longest drive Panowie

Hole in one   -Nagroda  ufundowana przez BMG Goworowski – Mercedes Klasa A 200 o wartości 100.162,60 PLN netto, 123.200 PLN brutto –konkurs rozgrywany podczas rundy regulaminowej. Konkurs Hole in One odbywa się na dołku numer 18. Każdy z zawodników ma tylko jedną próbę trafienia do dołka z wyznaczonych miejsc startowych: dla Pań z tee oznaczonego kolorem czerwonym - odległość 104 m, dla Panów tee oznaczony kolorem żółtym, odległość 112m.

Nagroda Mercedes A klasy za Hole In One będzie wydana w terminie 3 miesięcy od 10 lipca,  w wersji podstawowej a  kolor i kompletacja w gestii dilera.

Podatek od nagrody pokrywa zwycięzca.

Nearest to the pin (wspólnie dla wszystkich).

 

Wszystkie konkursy dodatkowe rozgrywane będą 8 czerwca. 

 

 1.    VI.            Rozstrzyganie remisów.

W przypadku remisu w formacie stroke play brutto obowiązuje zasada dogrywki w systemie nagłej śmierci na dołku nr 18, w przypadku remisów w formacie stableford netto decyduje niższy HCP, a w dalszej kolejności lepszy wynik ostatnich 9 dołków.

 

 

 1.  VII.            Opłaty

Członkowie  Tokary Golf Club  – 200 zł.

Pozostali gracze  – 500 zł.

 

Wpłaty należy dokonać do dnia 05.06.2017 na konto  Tokary Sport Club sp.z o.o. w Banku Spółdzielczym Rumia

nr : 56 8351 0003 0023 9875 2000  0010

z adnotacją „Mistrzostwa Adwokatów i Prawników w Golfie” podając imię i nazwisko uczestnika.

Opłata obejmuje :

a/udział w sesji treningowej na polu Tokary Golf Club  w dniu 7czerwca 2018 r.

b/udział w turnieju głównym w dniach 8 i 9 czerwca 2018 r.

c/udział w konkursach dodatkowych,

d/lunch po pierwszej i drugiej rundzie turniejowej.

e/spotkanie koleżeńskie bezpośrednio po I rundzie dnia 8 czerwca 2018 r.

 

 1.   VIII.            Ogłoszenie listy startowej

Ogłoszenie listy startowej odbędzie się w dniu 07 czerwca 2018  ok. godz. 19.00.

Ogłoszenie listy startowej na drugi dzień  Mistrzostw nastąpi w dniu 08 czerwca 2018 po godz. 19.00 na stronie  Tokary Golf Club  oraz w recepcji  Tokary Golf Club.

 

I runda turnieju rozpocznie się o  godz.  09.30  dnia 8 czerwca 2018 r.

II runda turnieju rozpocznie się o  godz. 09.30  dnia 9 czerwca 2018 r.

 

 1. IX.            Akademia golfa

Dla osób początkujących, chcących rozpocząć przygodę  z golfem, Tokary Golf Club  przygotował bezpłatną akademię  w dniu 8 czerwca 2018  w godzinach  od 11.00-13.00 ( pożądane wcześniejsze zgłoszenia mailowe).

 

 1.  X.            Zgłoszenia uczestnictwa

Zgłoszenie uczestnictwa w zawodach ze wskazaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia uczestnika, adresu e-mail, telefonu, klubu macierzystego, HCP oraz kategorii (adwokaci - ze wskazaniem okręgowej izby, prawnicy-  ze wskazaniem ukończonej uczelni, goście) prosimy kierować:

1) e-mail na adres Tokary Golf Club  biuro@tokarygolf.pl  ,

2) telefonicznie do  Tokary Golf Club  : tel. 58 694-01-82 ,  667-677-091.

3) e-mail do adw. Romana Olszewskiego , na adres : romanlaw@o2.pl

 XI.            Komitet organizacyjny

Komitet organizacyjny zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie.

 

Skład komitetu organizacyjnego:

Roman Olszewski

Paweł Kulczykowski

 

 

Tokary Golf Club