plen

Aktualności

Opłaty Sezon Golfowy 2024
Opłaty Sezon Golfowy 2024

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem opłat na nowy sezon golfowy 2024,

do końca stycznia ceny promocyjne!

 

Opłata roczna               do 31.01.2024               od 01.02.2024

Osoby dorosłe                        5 600zł                           5 900zł

Junior (do 12r.ż.)                   1 500zł                           1 600zł

Młodzież ( 13 - 20r.ż.)            2 500zł                          2 650zł

Studenci*                                 3 300zł                          3 500zł

Małżeństwo                            8 100zł                          8 500zł

Rodzinne 1+1 (do 20r.ż)*      6 300zł                          6 600zł   

Rodzinne 2+1 (do 20r.ż)*      9 200zł                          9 700zł

Rodzinne 2+2 (do 20r.ż.)*     9 800zł                        10 300zł

Seniorzy pow. 65 r.ż               4 900zł                          5 150zł             

Seniorzy pow. 70 r.ż               3 500zł                          3 650zł

Seniorzy pow. 75 r.ż               2 250zł                          2 350zł

Dystansowe pow. 100km     3 550zł                          3 700zł

Bierne Członkostwo                                                      400zł

Roczne Członkostwo                                                    600zł

*Student za okazaniem aktualnej legitymacji

*Rodzinne 1 dorosły +1 dziecko do ukończenia 20r.ż., 2+1 i 2+2 ta sama zasada

* Senior pow. 65r.ż. - ukończone 65 lat na dzień 1 stycznia 2024, 70 i 75 ta sama zasada

* Bierne członkostwo - członkowie klubu, którzy zawieszają pełne opłaty na dany rok

Wysokość opłat promocyjnych nie dotyczy nowo wstępujących członków, dodatkowo obowiązuje ich opłata wpisowa do klubu

 

Opłata za prowadzenie karty HCP PZG na sezon 2024  wg cennika:

Junior/Juniorka do 18 r.ż - 50zł

Młodzież 19 - 26 lat - 100zł

Dorośli 27 - 65 lat - 250zł

Dorośli powyżej 65 lat - 200zł

 

Nr konta do opłat członkowskich i PZG:

Bank Sztum o/Przodkowo

98 8309 0000 0077 5547 2000 0010