plen

Pole golfowe

REGULAMIN POLA

 1. Do korzystania z pola golfowego uprawnieni są Członkowie Klubu, którzy w danym roku kalendarzowym uiścili opłatę eksploatacyjną zgodną z obowiązującym cennikiem oraz Golfiści którzy opłacili green fee w recepcji Klubu.
 2. Przed wejściem na pole do gry w golfa zobowiązuje się graczy do zapoznania z regulaminem pola i zasadami bezpieczeństwa.
 3. Każde wejście na pole golfowe musi być zgłoszone w recepcji, zarówno przez Członków jak i Gości Klubu. Bilet potwierdzający tee time należy przymocować do wózka lub torby w taki sposób, aby był on z daleka widoczny dla Marshala.
 4. Wszystkie osoby korzystające z pola do gry w golfa zobowiązane są do posiadania Zielonej Karty – uprawnień do gry w golfa lub aktywnej Karty Handicapowej. Wyjątek stanowią te osoby, które wraz z klubowym nauczycielem golfa korzystają z pola w celach szkoleniowych.
 5. Start z 10 tee możliwy jest wyłącznie po zgłoszeniu w Recepcji Klubu oraz po uzyskaniu zgody Marshala. Grupa startująca z 10 tee ma obowiązek przepuszczania wszystkich graczy (nawet pojedynczych), którzy zaczęli grę z 1 tee.
 6. Rozpoczynanie gry z innych tee jest zabronione, za wyjątkiem przypadku dołączenia do grającej już grupy, gdy liczy ona mniej niż 4 graczy.
 7. Należy unikać wszelkiej zwłoki w grze - zawodnicy grający wolniej, przed którymi znajduje się luka w postaci wolnego dołka, mają obowiązek przepuścić grupę czekającą za nimi.
 8. Grupa, w której jeden z graczy zgubił piłkę i istnieje możliwość, że szybko jej nie znajdzie, ma obowiązek niezwłocznie przepuścić następną grupę.
 9. Pojedynczy gracz lub dwoje graczy nie ma pierwszeństwa na polu golfowym. Nie mogą oni żądać przepuszczenia przez grającą prawidłowym tempem grupę 3-4 osobową pomimo tego, że grają szybciej od tej grupy.
 10. W jednej grupie może grać maksymalnie 4 graczy.
 11. W weekendy lub święta, przy dużym obłożeniu pola, recepcja lub Marshal mogą łączyć graczy w grupy 4-osobowe.
 12. Gracze powinni zwrócić uwagę na bezpieczeństwo innych zawodników oraz pracowników greenkeepingu pracujących na polu golfowym.
 13. Nie należy grać zanim zawodnicy idący przed grupą nie zejdą na odległość gwarantującą im bezpieczeństwo.
 14. Wózki samojezdne (meleksy) – nie wolno wjeżdżać w rough, do bunkrów, na tee oraz w obszar 5 metrów od krawędzi greenu. Nie wolno przejeżdżać pomiędzy greenem a bunkrami, wykonywać gwałtownych manewrów hamowania lub zakręcania powodujących niszczenie darni. Wózkiem mogą jeździć maksymalnie 2-osoby. Kierowca wózka musi być osobą pełnoletnią.
 15. Zabrania się:
  • wykonywania zamachów próbnych na tee uszkadzających darń;
  • gry na polu piłkami z driving range;
  • gry na polu bez ważnego biletu z potwierdzonym czasem startu;
  • głośnego zachowania przeszkadzającego innym graczom, a w szczególności przeklinania;
  • wprowadzania na teren obiektu psów;
  • zaśmiecania pola golfowego, a w tym wyrzucania niedopałków papierosów na trawę lub do hazardów pod rygorem wyproszenia z pola przez Marshala.
 16. Potrzeby fizjologiczne należy załatwiać w miejscach wyłącznie do tego wyznaczonych.
 17. Na terenie pola golfowego obowiązuje strój golfowy:
  • koszulka typu polo lub inna z kołnierzykiem,
  • buty golfowe lub inne obuwie sportowe na płaskiej podeszwie,
  • zakaz gry w dżinsach, dresach i szortach oraz w butach z metalowymi kolcami, na obcasie lub z protektorem.
 18. Każdy z graczy zobowiązany jest mieć ze sobą pitchfork. Marshal ma   prawo prosić o okazanie pitchforka w dowolnym momencie podczas rundy.
 19. Wszystkich grających na polu obowiązuje etykieta gry w golfa oraz aktualne międzynarodowe przepisy Reguł Gry w Golfa R&A i przepisy lokalne. Marshal ma prawo, po uprzednim zwróceniu uwagi, wyprosić z pola każdego gracza, który nie naprawia divotów, pitchmarków na greenie, nie grabi bunkrów, nie posiada ważnego biletu z rezerwacją tee time, rażąco łamie etykietę golfa lub nie stosuje się do postanowień niniejszego regulaminu, bez zwrotu opłaty za green fee.
 20. Właściciel pola „Tokary Golf” Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże wszelkiego rodzaju mienia i urazy. Gra odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 

REGUŁY LOKALNE 2023

1.Sztuczne utrudnienia nieruchome: drzewka i nasadzenia specjalnie oznaczone palikami lub niższe niż długość dwóch kijów, obszary wypełnione korą, główki zraszaczy, ławki, reklamy, elektryczny pastuch wzdłuż granicy pola i drogi również bez sztucznej nawierzchni i brzegów są sztucznymi utrudnieniami nieruchomymi (z wyłączeniem starej drogi wzdłuż dołka nr 15, po prawej stronie - jest ona integralną częścią pola) – zastosowanie ma reguła 16.1.

2. Na dołku 9 i 17 dla żółtego obszaru kary wyznaczona została strefa upuszczenia piłki (dropping zone) – jeżeli po uderzeniu piłka znajdzie się w żółtym obszarze kary gracz może postąpić zgodnie z regułą 17.1 lub dodatkowo może dropować piłkę w wyznaczonej strefie (dropping zone)  zgodnie z regułą 14.3.

3. Na dołku 4 w okolicach greenu wyznaczona została strefa upuszczenia piłki (dropping zone), na dołku 5 w okolicach greenu wyznaczona została strefa upuszczenia piłki (dropping zone)  – jeżeli piłka gracza znajduje się na drodze za greenem (dołek 4 i 5), lub niskie nasadzenia uniemożliwiają grę (dołek 5), zawodnik może postąpić zgodnie  regułą 16.1 lub dodatkowo może dropować piłkę w wyznaczonej strefie (dropping zone)  zgodnie z regułą 14.3.

4. Białe paliki na dołku 10 wyznaczają aut wewnętrzny i dotyczą tylko rozgrywanego dołka 10. Białe paliki na dołku 14 po lewej stronie wyznaczają aut wewnętrzny i dotyczą tylko rozgrywanego dołka 14. W czasie rozgrywania innych dołków w/w paliki są sztucznymi utrudnieniami nieruchomymi – reg. 16.1.

5. Wzdłuż dołka 10 po prawej stronie znajduje się czerwony obszar kary oznaczony przez czerwone paliki z zieloną końcówką, będący jednocześnie strefa zabronionej gry. Jeżeli piłka znajdzie się w strefie zabronionej gry w obszarze kary, piłka nie może być grana tak jak leży, gracz musi wziąć uwolnienie z karą - reg. 17.1.e.

6. Na środku dołka 15, przed fairway znajduje się obszar wypełniony piaskiem – nie jest on bunkrem, należy do obszaru głównego – nie ma zastosowania reguła 12.

7. Jeżeli zawodnik nie jest pewien, czy jego piłka znajduje się w obszarze kary – dotyczy dołków nr 1, 2, 7, 9, 10, 11, 17 - gracz może zagrać piłkę prowizoryczną zgodnie z reg. 18.3. zmodyfikowaną w następujący sposób: Grając piłkę prowizoryczną gracz może skorzystać z Uwolnienia dla piłki w obszarze kary według reg. 17.1.d. – wariant (1) Uwolnienie z karą uderzenia i odległości, (2) W tył na linii uwolnienia, lub (3) Uwolnienie boczne – tylko dla czerwonego obszaru kary, oraz dodatkowo jeżeli wyznaczona została strefa upuszczenia piłki (dropping zone) gracz może również skorzystać z tej opcji uwolnienia. Jeżeli oryginalna piłka zostanie znaleziona w obszarze kary, gracz może grać oryginalną piłką tak jak leży lub kontynuować grę piłką prowizoryczną. Jeżeli oryginalna piłka zostanie znaleziona poza obszarem kary gracz musi kontynuować grę tą piłką. Jeżeli oryginalna piłka nie zostanie znaleziona lub zidentyfikowana w czasie trzech minut poszukiwania, gracz musi kontynuować grę piłką prowizoryczną.

8. (E-5) Kiedy piłka gracza nie zostanie znaleziona lub jest wiadome lub w zasadzie pewne, że jest na aucie, gracz nie musi korzystać z uwolnienia uderzenia i odległości, ale z dwoma uderzeniami kary, może wziąć uwolnienie dropując piłkę oryginalną lub inną w obszarze uwolnienia zgodnie z reg. 14.3. znajdującego się pomiędzy linią od dołka przechodzącą przez punkt odniesienia piłki (w miejscu gdzie piłka prawdopodobnie została zgubiona lub ostatni raz przekroczyła granicę pola) i z dwoma kijami długości na zewnątrz tej linii, a linią od dołka przechodzącą przez punkt odniesienia na fairway (w tej samej odległości od flagi co punkt odniesienia  piłki) i z dwoma kijami długości od strony fairway. Obszar uwolnienia musi być w obszarze głównym i nie może być bliżej dołka niż punkt odniesienia. Gracz nie może skorzystać z tej opcji jeżeli jest wiadome lub w zasadzie pewne, że jego piłka znajduje się w obszarze kary

 

REGULAMIN DRIVING RANG

 

1.Piłki raz wybite nie mogą być zbierane przez graczy w celu ponownego ich użycia do treningu.


2.Obowiązuje całkowity zakaz:

     -Wynoszenia piłek treningowych poza obszar driving range’u,
     -Zbierania piłek leżących poza driving range’m w celu użycia ich do treningu,
     -Wchodzenia na obszar wybitych piłek i ćwiczenia uderzeń piłkami tam leżącymi,
     -Odbijanie woodami jest dozwolone tylko z wyznaczonych miejscach  

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE ZMECHANIZOWANYCH  WÓZKÓW GOLFOWYCH 

 

Pojazd golfowy jest niestabilny i łatwo się wywraca. Pojazd taki mogą prowadzić osoby, posiadające Prawo Jazdy. Zmechanizowany wózek golfowy służy do przewozu maksymalnie dwóch osób i dwóch toreb golfowych.

                                   

 By uniknąć nieszczęścia, należy:

 

· zachować ostrożność na zboczach; podjeżdżać i zjeżdżać prostopadle do podnóża, a nie na skos;

· siedzieć w pojeździe, nie wieszać się i nie wychylać;

· nie wykonywać gwałtownych zwrotów i skrętów w pełnym pędzie;

· trzymać stopy i kije golfowe wewnątrz pojazdu;

· nie wychylać się po piłkę w trakcie jazdy; łatwo wówczas doznać urazu ręki lub stracić równowagę i wypaść;

· zacisnąć hamulec wysiadając z pojazdu. Pojazd postawiony na zboczu łatwo może się stoczyć. Należy go ustawiać w poprzek zbocza, albo przynajmniej skręcić jego koła w bezpiecznym kierunku;

· starać się poruszać po wyznaczonych specjalnie drogach. Nie wolno jeździć po greenie i tee;

· nie podjeżdżać zbyt blisko bunkrów oraz przeszkód wodnych. W ich pobliżu grunt bywa bardziej miękki, pojazd może się wywrócić lub uszkodzić nawierzchnię pola golfowego;

· unikać miejsc podmokłych, gdzie pojazd może ugrzęznąć;

· po obfitych opadach deszczu, jazda jest dozwolona tylko po semirafach;

· zatrzymać pojazd i wyłączyć silnik, jeśli w pobliżu ktoś szykuje się do uderzenia;

· ustalić ze swoim pasażerem kolejność zmieniania się przy kierownicy, wysiadania po piłkę na zmianę itp.;

· przynieść z pojazdu kije golfowe partnera, jeżeli parkujemy obok greenu, a gra zacznie się lada moment.

 

Zabrania się jazdy po rafach oraz na fairway’u w obszarze wody tymczasowej.

 

Niedopuszczalne jest uprawiane piractwa drogowego!!

 

Starajmy się chodzić jak najwięcej dla zażycia ruchu i poprawy Naszego zdrowia.