plen

Aktualności

Walne Zebranie Członków TGC
Walne Zebranie Członków TGC

                                             Szanowni Państwo

                                             Członkowie GOLFOWEGO KLUBU SPORTOWEGO

                                            „TOKARY GOLF CLUB” w Tokarach

 

 

   Zarząd GOLFOWEGO KLUBU SPORTOWEGO „TOKARY GOLF CLUB” w Tokarach zawiadamia o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków,

które odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2023r. (czwartek) o godzinie 17.45

w RODZIE w Tokarach z następującym porządkiem obrad:

 

  1/ Wybór Przewodniczącego Zebrania;

   2/ Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej;

   3/ Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności w minionej (szóstej) kadencji;

   4/ Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności w minionej (szóstej) kadencji;

   5/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu;

   6/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej;

   7/ Przedstawienie przez Księgowego lub upoważnionego członka Zarządu sprawozdania finansowego za rok 2022 i informacji o wynikach finansowych Klubu w minionej (szóstej) kadencji;

   8/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentów finansowych wymienionych powyżej w pkt 7;

   9/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielania członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w minionej (szóstej) kadencji;

   10/ Wybór Zarządu na nową (siódmą) czteroletnią  kadencję;

   11/ Wybór Komisji Rewizyjnej na nową (siódmą)  czteroletnią kadencję;

   12/ Wolne wnioski;

   13/ Zamknięcie obrad.

 

   W przypadku, gdy z uwagi na brak wymaganej większości - co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Klubu, nie będzie możliwe odbycie Walnego Zebrania w powyższym terminie, Zarząd zawiadamia, że Walne Zebranie Członków odbędzie w drugim terminie – tego samego dnia i w tym samym miejscu o godzinie 18.00 z identycznym porządkiem obrad.

 

   Serdecznie zapraszamy.

 

Z poważaniem

Zarząd Tokary Golf Club