plen

Cennik

Opłaty sezon 2024 warunki uczestnictwa

I. CZŁONKOSTWO ZWYCZAJNE to forma przynależności do Klubu na czas nieokreślony, polegający na dokonaniu opłaty jednorazowej (wpisowego) oraz opłaty rocznej (eksploatacyjnej).

 

Opłata jednorazowa (wpisowe)

 

Członkostwo dożywotnie PLN
Osoby dorosłe 1 500,-
Juniorskie* (12 r.ż.) -
Młodzieżowe (od 13 do 20 r.ż.) 600,-
Studenci 1000,-
Małżeństwo 2000,-
Rodzinne 1+1 (do 20 r.ż.) 2000,-
Rodzinne 2+1 (do 20 r.ż.) 2500,-
Rodzinne 2+2 (do 20 r.ż.)

3000,-

Seniorzy pow. 70 r.ż.

1000,-

Seniorzy pow. 75 r.ż. 700,-
Dystansowe (pow. 100 km)  1500,-
   

 

 

Opłata roczna 2024 (eksploatacyjna)

 

Członkostwo dożywotnie Do 31.12.2023

Do 31.01.2024

Od 1.02.2024
Osoby dorosłe 5500,- 5600,- 5900,-
Juniorskie (do 12 r.ż.) 1450,- 1500,- 1600,-
Młodzieżowe (od 13 do 20 r.ż.) 2450,- 2500,- 2650,-
Studenci* 3250,- 3300,- 3500,-
Małżeństwo 7900,- 8100,- 8500,-
Rodzinne 1+1(do 20 lat) 6150,- 6300,- 6600,-
Rodzinne 2+1 (do 20 lat) 9000,- 9200,- 9700,-

Rodzinne 2+2 (do 20 lat)

9600,-

9800,-

10300,-

Seniorzy pow. 65 r. ż.

4800,-

4900,-

5150,-

Seniorzy pow. 70 r. ż. 3400,- 3500,- 3650,-
Seniorzy pow. 75 r. ż. 2200 2250,- 2350,-
Dyplomatyczne (pow.100km) 3450,- 3550,- 3700,-
Bierne Członkostwo 400,- 400,- 400,-
Członkostwo roczne 600,- 600,- 600,-

 

* Student za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej.
* Wysokość opłat uiszczanych w styczniu nie dotyczy nowo wstępujących członków.

 

Wszyscy członkowie zwyczajni, posiadający ważną legitymację członkowską (opłacone składki) upoważnieni są między innymi do:

 • nieodpłatnego korzystania z pola golfowego i z innych uzgodnionych obiektów
 • pierwszeństwa w korzystaniu z pola golfowego z zastrzeżeniem jednak, iż nie będzie to prowadziło do zmian dokonanych już wcześniej rezerwacji
 • udziału w organizowanych przez Klub zawodach i innych imprezach sportowych
 • korzystania z pomieszczeń klubowych
 • otrzymania zniżki na zakup żetonów
 • nieodpłatnego doradztwa w zakresie zakupu golfowego sprzętu sportowego

   

  Opłata za prowadzenie karty HCP PZGna sezon 2024  wg cennika:

  Junior/Juniorka do 18 r.ż - 50zł

  Młodzież 19 - 26 lat - 100zł

  Dorośli 27 - 65 lat - 250zł

  Dorośli powyżej 65 lat - 200zł

   

  Nr konta do opłat członkowskich i PZG:

  Bank Sztum o/Przodkowo

  98 8309 0000 0077 5547 2000 0010