plen

Korty tenisowe

Regulamin korzystania z kortów tenisowych Tokary

 

 1. Korty są czynne w ustalonych godzinach i w oparciu o złożone zamówienia
 2. Właścicielem kortów jest Tokary Sport Club Sp. z o.o.
 3. Do gry na kortach uprawnione są osoby fizyczne i instytucje, wynajmujące obiekt zgodnie z cennikiem, stanowiącym integralną część regulaminu.
 4. Na korcie obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju oraz ciszy, a także podporządkowanie się decyzjom osób sprawujących opiekę nad obiektem.
 5. Korzystający z kortu ma prawo wejść na kort dokładnie o godzinie opłaconej i zobowiązany jest opuścić kort niezwłocznie po zakończeniu rezerwacji.
 6. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą obiekt lub wypożyczony sprzęt zobowiązane są do pokrycia kosztów jego naprawy lub zakupienia nowego sprzętu jeżeli naprawa nie będzie możliwa.
 7. Na korcie obowiązuje obuwie przeznaczone do gry w tenisa oraz strój sportowy.
 8. Przed wejściem na nawierzchnię trawiastą należy zadbać, żeby obuwie było pozbawione wszelkich zabrudzeń najlepiej przebrać je przeznaczonych do tego szatniach. Obowiązuje zakaz wychodzenia i ponownego wchodzenia na halę w przeznaczonym do gry obuwiu.
 9. Właściciele oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na kortach.
 10. Na kortach tenisowych obowiązuje bezwzględny zakaz:
  - spożywania alkoholu, oraz przebywania osób nietrzeźwych,
  - palenia tytoniu,
  - wprowadzania zwierząt,
  - zaśmiecania kortów oraz niszczenia nawierzchni kortów jak i elementów infrastruktury obiektu,
  - zachowania niezgodnego z zasadami współżycia społecznego.
 11. W przypadku stwierdzenia przez gracza opuszczającego kort, kiedy nie ma osób nań wchodzących, włączonego oświetlenia, należy poinformować o tym pracownika recepcji.

 

Dla gier zespołowych:

 1. Drużyna składa się maksymalnie z 8 osób – w tym rezerwowi;
 2. Piłka musi być czysta i odpowiednia do gry na hali.

 

Rezerwacja kortów:

 1. Korty można zarezerwować telefonicznie pod numerem 58 694-01-82 lub 667-677-091
 2. Osoby rezerwujące kort są zobowiązane uiścić opłatę przed rozpoczęciem gry na kortach.
 3. Za nieodwołalnie rezerwacji minimum 24 godziny przed czasem jej realizacji, na zamawiającego zostanie nałożona opłata w wysokości 20 PLN.
 4. Osoby, nie regulujące zobowiązań za zarezerwowane godziny nie będą miały prawa gry na kortach tenisowych, do momentu całkowitego uregulowania zaległości.
 5. Osoby postronne mają zakaz bezpośredniego wyjścia na kort.

 

Umowa na czas określony (rezerwacja stała):

 1. Umowa na czas określony obejmuje 2 miesiące lub cały sezon zimowy albo letni, stałej rezerwacji kortu, raz w tygodniu lub dwa razy w tygodniu o określonej porze, dzień i godzina wynajmu kortu są stałe.
 2. W przypadku umowy na dwa miesiące istnieje możliwość jednorazowego przełożenia terminu wynajęcia, na inny dzień oraz godzinę, pod warunkiem, że termin ten nie będzie wcześniej zarezerwowany, a najemca powiadomi o swojej decyzji nie później niż 24 godziny przed terminem właściwym. W przypadku wynajęcia na cały sezon dopuszczalne jest przełożenie 4 spotkań na powyższych zasadach.
 3. W przypadku nie powiadomienia o odwołaniu rezerwacji co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem gry koszty wynajęcia kortu nie będą zwracane.
 4. W przypadku nie powiadomienia o odwołaniu stałej rezerwacji po raz drugi, ta przepada.
 5. W przypadku umów o rezerwację na czas określony, termin płatności ustalany jest indywidualnie.
 6. Ceny rezerwacji kortów w przypadku umowy na czas określony zawarte są w cenniku, stanowiącym integralną część regulaminu.
 7. W ramach stałej rezerwacji można prowadzić treningi z trenerami nie zatrudnionymi na kortach przez Tokary Sport Club Sp. z o.o. 
 8. Dokonując rezerwacji wyrażam zgodę na umieszczenie moich zdjęć z kortów tenisowych w Tokarach na stronie www.tokarygolf.pl

 

Karnety:

 1. Karnety umożliwiają wykupienie 10 lub 15 godzin rezerwacji kortu, bez konieczności stałej rezerwacji pory i dni. Konieczne jest jedynie zgłoszenie chęci zarezerwowania kortu na dany dzień i godzinę. Korty zostaną udostępnione tylko i wyłącznie wtedy, gdy nie będą wcześniej zarezerwowane, w takim wypadku posiadacz karnetu będzie musiał wybrać inny wolny termin.
 2. Karnet staje się ważny, w momencie uiszczenia całej opłaty, z góry.
 3. Karnety obejmują dowolną opcję wynajęcia kortu, z oświetleniem lub ogrzewaniem w zależności od preferencji posiadacza karnetu.
 4. Karnet nie może być przekazywany i udostępniany osobom trzecim, jest to karnet imienny i tylko jego posiadaczowi wolno korzystać z kortów w umówionym czasie.
 5. Ceny karnetów zawarte są w cenniku, który stanowi integralną część regulaminu.

 

Postanowienia końcowe

 1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z przyczyn od niego niezależnych. Jeżeli rezerwacja była wcześniej opłacona Wynajmujący dokona zwrotu poniesionych opłat, lub udostępni kort w innym dogodnym terminie.
 2. Wszelkie tłumaczenia się brakiem znajomości treści Regulaminu i Cennika nie będą uwzględniane.
 3. Regulamin jest wiążący nie tylko dla uczestników drużyn, ale także dla wszystkich osób przebywających na terenie kortów.
 4. Lekcja z trenerem trwa 55 minut.
 5. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.
 6. Władze Klubu mają prawo niedopuszczenia do wstępu na obiekt bez podania powodu swojej decyzji.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2013 roku.